Niniejsza część portalu mBank.pl przeznaczona jest dla przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. Artykuły tu zgromadzone pochodzą ze strony internetowej firmowi.pl. mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.


Materiały prezentowane w tej części portalu mają ogólny charakter informacyjny oraz marketingowy. Materiały tu prezentowane nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. mBank S.A. nie gwarantuje kompletności informacji tu zgromadzonych. Artykuły nie stanowią porad podatkowych, finansowych ani prawnych. mBank S.A. nie prowadzi działalności polegającej na doradztwie gospodarczym, prawnym ani podatkowym.
 

mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie w praktyce informacji znajdujących się w tej części portalu. W celu rozstrzygnięcia konkretnych problemów i zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, konieczne może okazać się skorzystanie z pomocy profesjonalnych doradców prawnych i podatkowych.