Najlepsze w historii wyniki pod względem operacyjnym

Kontynuowaliśmy dynamiczny wzrost wolumenów biznesowych i przychodów, przy zachowaniu dobrej dyscypliny kosztowej i utrzymując odpisy kredytowe względnie pod kontrolą.

ZOBACZ WIĘCEJ

Odpowiedzialny kredytodawca

Podjęliśmy decyzję o ograniczeniu od kwietnia 2019 roku finansowania energetyki węglowej i kopalni. Równocześnie, przyjęliśmy specjalną politykę zwiększania zaangażowania w odnawialne źródła energii.

ZOBACZ WIĘCEJ

mLeasing kupuje LeaseLink

Zakup fintechu specjalizującego się w usługach płatności leasingiem umacnia pozycję mLeasingu w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw.

ZOBACZ WIĘCEJ

Rośniemy z klientami i dzięki nim

Nowa strategia stanowi odpowiedź na bieżące zmiany w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym oraz spodziewane trendy w przyszłości. Jej 4 filary – klient, platforma, efektywność i pracownicy – odpowiadają kluczowym komponentom naszego modelu biznesowego.

ZOBACZ WIĘCEJ

CEZARY STYPUŁKOWSKI
PREZES ZARZĄDU MBANK

Nowa strategia

Kliknij w elementy grafiki, by dowiedzieć się więcej

Klient

Jako bank, będziemy rosnąć organicznie, stale pozyskiwać nowych klientów (szczególnie młodych i firmy) oraz wzmacniać naszą pozycję w grupie wiekowej 30-45 lat. Poprawimy retencję klientów indywidualnych, rozwiniemy produkty kotwiczące ich w mBanku na poszczególnych etapach cyklu życia. W segmencie korporacyjnym będziemy kształtować portfel klientów antycypując trendy i zmiany w otoczeniu rynkowym. Jednocześnie zachowamy dużą dywersyfikację eskpozycji. Rozbudujemy wiedzę o klientach, aby jeszcze precyzyjniej identyfikować i zaspokajać ich potrzeby, konstruując spersonalizowaną ofertę. Zgodnie z założeniami empatii, będziemy komunikować się z klientami w sposób zrozumiały i wyróżniać transparentnością oferty, w tym naszej polityki cenowej.

ZOBACZ WIĘCEJ

Platforma

Będziemy stale ulepszać zdalne kanały dostępu do banku i promować cyfrową samoobsługę. Nadamy wiodącą rolę aplikacji mobilnej, posiadającej identyczny zakres funkcjonalności jak serwis bankowości internetowej, a contact center i placówki będą pełnić rolę wspierającą. Będziemy rozwijać platformę detaliczną przez uzupełnienie jej o usługi dodane i ofertę wybranych partnerów, w tym niefinansowych. Skupieni na zapewnieniu wygody, łatwości i szybkości obsługi, zbudujemy najlepszą w Polsce bankowość cyfrową dla korporacji.

ZOBACZ WIĘCEJ

Efektywność

Utrzymamy przewagę technologiczną w sektorze finansowym. Zoptymalizujemy architekturę IT, wykorzystując wiodące rozwiązania. Planujemy opierać się na interdyscyplinarnych zespołach dostarczających rozwiązania od początku do końca (end-to-end). Zwiększymy zakres cyfrowej samoobsługi klienta. Będziemy optymalizować sieć sprzedaży. Poprawimy sprawność operacyjną banku przez implementację na szeroką skalę automatyzacji oraz uproszczenie procesów.

ZOBACZ WIĘCEJ

Pracownicy i kultura organizacyjna

Będziemy dbać, aby środowisko i organizacja pracy w Grupie mBanku sprzyjały efektywności, współpracy, wysokiemu zaangażowaniu i kreowaniu innowacyjnych rozwiązań. Chcemy kształtować menadżerów, którzy myślą perspektywicznie i inspirują do rozwoju oraz pracowników, którzy poszukują nowych rozwiązań i dbają o klienta. Wykorzystamy technologię, aby odciążyć pracowników od rutynowych zadań oraz będziemy wdrażać zautomatyzowane narzędzia ułatwiające zapewnienie zgodności z regulacjami.

ZOBACZ WIĘCEJ

ESG / Strategia CSR

Po raz pierwszy integralną częścią dokumentu stała się również strategia ESG/CSR. Jako Grupa mBanku, zamierzamy prowadzić naszą działalność z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Chcemy edukować, dbać o klimat i środowisko oraz wspierać dobrobyt. Kierunkowskazem w ich formułowaniu były dla nas Sustainable Development Goals (SDGs), czyli globalne cele zrównoważonego rozwoju wytyczone przez ONZ do osiągnięcia do 2030 roku.

Jaki będzie mBank?

Będziemy kontynuować strategię organicznego wzrostu, opartego na akwizycji młodych klientów oraz dynamicznych firm z perspektywicznych branż.

Jaki będzie mBank?

Będziemy budować nasze usługi w oparciu o paradygmat mobile first, zwiększając udział sprzedaży i obsługi w sferze cyfrowej.

Jaki będzie mBank?

Będziemy systematycznie poprawiać naszą rentowność, dzięki rosnącym dochodom, dobrej dyscyplinie kosztowej i ostrożnemu zarządzaniu ryzykiem, a korzystnie zmieniająca się struktura bilansu przełoży się na polepszenie marży odsetkowej.

Jaki będzie mBank?

Pozostaniemy najwygodniejszym bankiem transakcyjnym. Zapewnimy naszym klientom łatwość i szybkość użytkowania, wysokie standardy bezpieczeństwa, zaawansowaną platformę, personalizację i premię za lojalność.

Jaki będzie mBank?

Zintensyfikujemy optymalizację, automatyzację i digitalizację procesów wewnętrznych, co przełoży się na oszczędności i zwiększoną sprawność operacyjną.

Jaki będzie mBank?

Będziemy towarzyszyć klientom w kolejnych etapach życia i rozwoju, projektując nasze produkty, serwisy, kanały dostępu i model obsługi, adekwatnie do ich potrzeb.

Dzięki wyjątkowemu modelowi biznesowemu i konsekwentnie wdrażanej strategii, Grupa mBanku dynamicznie rozwijała się w 2019 roku.

Odpowiedzialny biznes

Cele
Zrównoważonego
Rozwoju

Prowadzimy naszą działalność z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, wykraczamy poza to, do czego obliguje nas prawo w zakresie działań na rzecz klientów, środowiska naturalnego, pracowników oraz społeczeństwa. Naszym kierunkowskazem są Sustainable Development Goals (SDGs), czyli globalne cele zrównoważonego rozwoju wytyczone przez ONZ do osiągnięcia do 2030 roku.

ZOBACZ WIĘCEJ

mBank edukuje
Edukację rozumiemy jako ciągły rozwój, wspieranie postępu i innowacji. Chcemy być dla naszych klientów wiarygodnym źródłem wiedzy o trendach rynkowych, zmianach prawnych i gospodarczych, przydatnych w świadomym zarządzaniu finansami. Będziemy również kontynuować edukację społeczną o tym, jak bezpiecznie korzystać z bankowości cyfrowej. Wesprzemy też rozwój edukacji matematycznej w Polsce, poprzez działania Fundacji mBanku (mFundacji).

mBank dba o klimat i środowisko
Mamy świadomość swojego wpływu na postawy konsumenckie. Uznajemy też swoją odpowiedzialność za środowisko, w tym klimat. Chcemy zachęcać naszych klientów do zachowań, które pozwolą zatrzymać i odwrócić niekorzystne zmiany klimatyczne i środowiskowe. Będziemy prowadzić aktywną politykę kredytową wobec klientów, którzy poszukują finansowania dla proekologicznych inwestycji przemysłowych, infrastrukturalnych oraz mieszkaniowych. Będziemy oferować specjalne programy: finansowania projektów, np. instalację odnawialnych źródeł energii oraz emisji zrównoważonych/zielonych obligacji i listów zastawnych.

mBank wspiera dobrobyt
Chcemy rozwijać się w sposób zrównoważony, zmieniać świat na lepsze i budować dobrobyt naszych interesariuszy. Dobrobytowi służą inwestycje w zdrowie, dlatego będziemy kontynuować współpracę z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Chcemy mieć ofertę dla wszystkich grup społecznych, w tym grup zagrożonych wykluczeniem. O naszych produktach i usługach mówimy jasnym i prostym językiem, zgodnie z mKanonem. W relacjach z klientami kierujemy się wartościami etycznymi. Chcemy także promować równość i różnorodność, dlatego będziemy wyrównywać szanse kobiet w naszej organizacji i likwidować nierówności płacowe na tych samych stanowiskach.

Wyniki wyszukiwania: