Zainspiruj się.

W VII edycji mPotęgi, mimo wielu wyzwań z jakimi mierzyły się szkoły, zrealizowano wiele ciekawych projektów. Zobacz jakie przykładowe działania dofinansowaliśmy w 2020 roku.

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Cieszynie

Projekt: Zaplątani w matematykę

 • Pierwszą zabawą w projekcie były podchody matematyczne "Cieszyńskie osobliwości". Grupa młodych entuzjastów matematyki z mapą w dłoni wyruszyła na poszukiwania ukrytych w okolicy zagadek. Na mecie na wszystkich poszukiwaczy czekały nagrody. Szóstoklasiści zaangażowali się także w grę "Skok w Wenecji". Uczniowie wcielili się w rolę profesjonalnych złodziei, którym powierzono ryzykowną misję: musieli dostać się do kasyna w Wenecji i wykraść wartościowy żeton. W skoku uczestniczyły barwne postacie, każda z indywidualną wiedzą i umiejętnościami. Ekipa na swej drodze napotkała wiele matematycznych przeszkód – zamknięte drzwi, zaszyfrowane wiadomości, kamery, korytarz laserów czy pułapki w podłodze. Spryt, spostrzegawczość oraz wiedza matematyczna pomogły grupie wydostać się z tarapatów.

Pozytywna Szkoła Podstawowa im. Arkadiusza Arama Rybickiego w Gdańsku

Projekt: Szybsi niż COVID-19

 • We wrześniu dzieci biorące udział w projekcie poznawały środowisko programowania R w programie R-studio. Uczniowie analizowali dane statystyczne, na których pod koniec miesiąca samodzielnie wykonywali zadania. Skupili się na wprowadzaniu wektorów danych, funkcji na wektorach danych, operacjach logicznych oraz danych jakościowych i ilościowych, poznali też w jaki sposób można wczytać dane zapisane w arkuszu kalkulacyjnym do programu R-studio.

Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie

Projekt: Matematyczna podróż do wnętrza ula. Geometria według pszczół

 • Projekt rozpoczął się od wycieczki do pasieki w Mokrymlipiu. Młodzież miała okazję zobaczyć tam pszczelą rodzinę i woskowe, miodne sześciany oraz dowiedzieć się jak jest zbudowany ul. Na warsztatach „Pszczoły w liczbach”  uczniowie poznali wiele matematycznych ciekawostek związanych z tymi pracowitymi owadami. Pszczelarz opowiadał i pokazywał jak powstają miodowe komórki, a podczas zajęć w bibliotece uczniowie sami konstruowali graniastosłupy sześciokątne na wzór pszczelich komórek i utrwalali zdobytą wiedzę z zakresu geometrii. Rozwiązywali również zadania matematyczne z pszczołą w roli głównej. Ogłoszono też konkurs na hotel dla owadów „ Liczę na pszczoły”.

Szkoła Podstawowa nr 59, im. gen. J.H. Dąbrowskiego w Poznaniu

Projekt: Matematyczne ogrody w Minikowskiej Podstawówce

 • We wrześniu uczniowie klas 4-6 tworzyli własne matematyczne ogrody. Pod opieką nauczycieli, wybrali odpowiednie typy szklarni oraz roślinność, stworzyli kosztorysy i zaplanowali wydatki. Następnie wykonali projekty małych ogrodów w odpowiedniej skali. Oglądali również struktury roślin pod mikroskopem, poszukując w nich symetrii. Po teorii przyszedł czas na praktyczne zajęcia – podzieleni na mniejsze grupy, uczniowie sadzili rośliny.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pruszczu

Projekt: Matematyczne hece w bibliotece – drucikowa biblioteka

 • Na wrześniowych warsztatach architektonicznych uczniowie ćwiczyli logiczne i analityczne myślenie. Podczas zajęć dzieci zapoznawały się z pojęciami i zjawiskami architektonicznymi, takimi jak: miasto, dom, przestrzeń miejska, perspektywa, światłocień, konstrukcja, bryła, projektowanie, estetyka. Za pomocą planu, miar stosowanych w budownictwie i perspektywy uczniowie rysowali dom na papierze milimetrowym.

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Hipolita Gawareckiego w Małej Wsi

Projekt: Swojska matematyka w Małej Wsi

 • Projekt rozpoczął się od zajęć retro "Wokół starej cukrowni". Siódmo- i ósmoklasiści poznawali matematykę w nietypowy sposób, w oparciu o zebrane w szkolnej izbie historycznej pamiątki po zlikwidowanym zakładzie (np. liczydła, stare kalendarze, waga sklepowa z PRL-u). Wagoniki, lokomotywy, domki i krówki na makiecie kolejowej pozwoliły przeprowadzić ćwiczenia z obliczaniem skali.

Szkoła Podstawowa im. gen Józefa Bema w Suszu

Projekt: Matematyczna przygoda

 • W październiku siódmoklasiści wzięli udział w matematycznych podchodach. Drużyny zmierzyły się z zadaniami zapisanymi za pomocą kodów QR, które najpierw musiały odszukać i odczytać za pomocą czytników. Dzięki zdobytym podpowiedziom grupy rozwiązały krzyżówki oraz odczytały hasło: NIEPOKONANI. Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody, a wszyscy uczestnicy drobne upominki.

Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego w Czernikowie

Projekt: Ciekawa matematyka nudy nie tyka

 • Uczniowie klas 7 i 8 poznawali praktyczne oblicze badań statystycznych. Zadaniem młodzieży było przygotowanie ankiety badawczej, przeprowadzenia badania ankietowego, opracowanie zebranych danych i przygotowanie prezentacji podsumowującej badanie. W listopadzie uczniowie otrzymali dostęp do profesjonalnej platformy edukacyjnej Matlandia, która przypomina lubiane gry komputerowe. Pod okiem nauczycieli, kontaktując się poprzez Teams, rozwiązywali zadania matematyczne.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Partyzantów Ziemi Opatowskiej w Opatowie

Projekt: Matematyka z dwójką na 100-we.

 • W październiku został założony blog o tematyce matematycznej. Jest on formą wzajemnej pomocy w nauce, przeznaczoną dla uczniów zdających egzamin ósmoklasisty. Przed rozpoczęciem trybu zdalnego uczniowie spotykali się raz w tygodniu, potem pracowali w trybie online wspólnie przygotowując tematykę wpisów na bloga. W ramach projektu odbyły się także warsztaty „Origami”. Dwa razy w tygodniu młodzież poznawała sposoby budowania bryły z papieru bez używania kleju.

Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Nasze Dzieci"

Projekt: Matematyka jest cool

 • Na spotkanie z królową nauk uczniowie udali się do kuchni, gdzie samodzielnie odliczali i odmierzali składniki na matematyczne wypieki. Dowiedzieli się ile gramów i mililitrów mieszczą: łyżka, łyżeczka i szklanka. Ważyli i przeliczali jednostki wagowe, określali części ułamkowe i dziesiętne. Dzieci szukały także matematyki w życiu codziennym, w sztuce i architekturze. Uczniowie znaleźli wiele przedmiotów w swoim otoczeniu mających kształt brył i składających się z różnych figur geometrycznych. Tworzyli siatki brył, sklejali, mierzyli krawędzie i obliczali pola figur i objętość brył.

Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie

Projekt: Matematyczne potyczki

 • W październiku w szkole wyłoniono Mistrza Geometrii. Wszyscy uczniowie biorący udział w turnieju, przeprowadzonym w formie praktycznych potyczek z układankami geometrycznymi, otrzymali nagrody. Kolejnym etapem projektu był turniej zagadek i sztuczek matematycznych. Uczniowie otrzymywali linki do filmów z zagadkami. Ogłoszono otwarty konkurs na samodzielne pomysły, nagranie filmików lub prezentacji.

Zobacz jakie przykładowe działania dofinansowaliśmy w 20192018 i 2017 roku.