Utrzymywanie trwałej zdolności do wypłaty dywidendy było elementem strategii na lata 2016-2020 i pozostaje w strategii na lata 2020-2023. Przy podejmowaniu decyzji o rekomendowaniu Radzie Nadzorczej wypłaty dywidendy, Zarząd mBanku kieruje się przede wszystkim aktualnymi zaleceniami KNF dotyczącymi wypłaty dywidendy przez banki.

Biorąc pod uwagę te kryteria, stopa dywidendy wyniosła dla mBanku 5% zysku netto za 2019 rok. W marcu 2020 roku, z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii i możliwe dalsze negatywne konsekwencje gospodarcze tego stanu, KNF zaleciła jednak bankom zatrzymanie całości wypracowanego w poprzednich latach zysku, dlatego mBank wycofał swoją decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości 5% zysku netto za 2019 rok. Poza tym, w grudniu 2020 roku KNF ogłosiła swoje stanowisko w sprawie wypłaty dywidendy w 2021 roku. W związku z istotną niepewnością co do dalszego rozwoju wydarzeń związanych z pandemią COVID-19, przejściowym charakterem rozwiązań wykorzystywanych przez banki do poprawy sytuacji kapitałowej w okresie pandemii, utrzymujące się ostrożne stanowiska nadzorcze w UE w zakresie ograniczeń dywidendowych oraz innych form obniżania zasobów kapitałowych, a także zmianę wytycznych EUNB wydłużającą moratoria, KNF uznała za konieczne wstrzymanie przez banki komercyjne wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku.

Wyniki wyszukiwania: