[FS14] 

W mBanku utrzymujemy i wspieramy wprowadzony w 2018 roku model obsługi klientów z niepełnosprawnościami.

Umożliwiamy klientom wyrażenie zgody na przetwarzanie danych o niepełnosprawności, także podczas połączenia z telefonicznym centrum wsparcia, a w szczególnych przypadkach również na czacie lub wideoczacie. Osoby, które wyraziły taką zgodę, są podczas kontaktów z centrum wsparcia automatycznie łączone z odpowiednio wyspecjalizowanym konsultantem. Klienci z niepełnosprawnością słuchu nadal mają możliwość wyboru wideoobsługi w polskim języku migowym, dzięki temu łączą się z pracownikami banku, którzy komunikują się w PJM (bez pośrednictwa tłumacza zewnętrznego).

Kontynuujemy współpracę z Polskim Związkiem Głuchych, który zapewnia nam usługę tłumaczenia na język migowy w rozmowach klientów z pracownikami placówek.

Kontynuujemy praktykę cyklicznych szkoleń. Podobnie jak w poprzednich latach we współpracy z Fundacją Integracja zorganizowaliśmy szkolenie „Wrażliwość na niepełnosprawność”. W 2020 roku, z uwagi na sytuację pandemiczną, szkolenia w wersji online zaproponowaliśmy grupie 50 osób. Nową propozycją dla pracowników było szkolenie z historii i podstaw polskiego języka migowego. To szkolenie również w wersji online zaproponowaliśmy grupie 30 osób.

Podczas tworzenia nowych odsłon serwisu transakcyjnego korzystamy z wiedzy i doświadczeń naszych pracowników z niepełnosprawnościami.

Edukujemy naszych pracowników. Prowadzimy blog poświęcony niepełnosprawności, który adresujemy do wszystkich pracowników mBanku.

W 2020 roku zainicjowaliśmy działania mające na celu promowanie idei różnorodności i otwartości w mBanku. Zaprosiliśmy do dzielenia się doświadczeniami pracowników z niepełnosprawnością lub takich, którzy w swoim otoczeniu spotykają osoby z niepełnosprawnościami. Na początek przedstawiliśmy wszystkim sylwetkę jednego z naszych współpracowników, który jako osoba z niepełnosprawnością dobrze odnajduje się w środowisku mBanku.

Z okazji Dnia Osób z Niepełnosprawnościami przybliżyliśmy wszystkim pracownikom publikację Fundacji Integracja Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością.

Wyniki wyszukiwania: