2018
Grupa mBanku mBank  Polska Spółki i oddziały zagraniczne*
Rodzaj umowy o pracę: K M Suma K M Suma K M Suma
czas określony 1 451 982 2 433 862 501 1 363 589 481 1 070
czas nieokreślony 3 649 2 530 6 179 3 102 2 167 5 269 547 363 910
SUMA 5 100 3 512 8 612 3 964 2 668 6 632 1 136 844 1 980
2019
Grupa mBanku mBank Polska Spółki i oddziały zagraniczne*
Rodzaj umowy o pracę: K M Suma K M Suma K M Suma
czas określony 1 342 1 011 2 353 568 387 955 774 624 1 398
czas nieokreślony 3 499 2 372 5 871 2 838 1 954 4 792 661 418 1 079
SUMA 4 841 3 383 8 224 3 406 2 341 5 747 1 435 1 042 2 477
  2020
  Grupa mBanku mBank Polska Spółki i oddziały zagraniczne*
Rodzaj umowy o pracę: K M Suma K M Suma K M Suma
czas określony 1 123 850 1 973 465 319 784 658 531 1 189
czas nieokreślony 3 769 2 564 6 333 2 944 2 007 4 951 825 557 1 382
SUMA 4 892 3 414 8 306 3 409 2 326 5 735 1 483 1 088 2 571

* mLeasing, mBank Hipoteczny, mFaktoring, mFinanse, oddziały w Czechach i na Słowacji

2018
Grupa mBanku mBank Polska Spółki i oddziały zagraniczne*
Typ zatrudnienia: K M suma K M suma K M suma
pełen etat 4 066 2 771 6 837 3 528 2 461 5 989 538 310 848
część etatu 1 551 1 035 2 586 731 378 1 109 820 657 1 477
SUMA 5 617 3 806 9 423 4 259 2 839 7 098 1 358 967 2 325
2019
Grupa mBanku mBank Polska Spółki i oddziały zagraniczne*
Typ zatrudnienia: K M suma K M suma K M suma
pełen etat 3 820 2 610 6 430 3 322 2 314 5 636 498 296 794
część etatu 1 021 773 1 794 84 27 111 937 746 1 683
SUMA 4 841 3 383 8 224 3 406 2 341 5 747 1 435 1 042 2 477
2020
Grupa mBanku mBank Polska Spółki i oddziały zagraniczne*
Typ zatrudnienia: K M suma K M suma K M suma
pełen etat 3 835 2 602 6 437 3 326 2 309 5 635 509 293 802
część etatu 1 057 812 1 869 83 17 100 974 795 1 769
SUMA 4 892 3 414 8 306 3 409 2 326 5 735 1 483 1 088 2 571

* mLeasing, mBank Hipoteczny, mFaktoring, mFinanse, oddziały w Czechach i na Słowacji

2018 2019 2020
Grupa mBanku Grupa mBanku Grupa mBanku
A Dochody [tys. zł]  5 094 079 5 530 437  5 870 010
B Koszty operacyjne [tys. zł] 1 018 770 1 035 880 1 123 474
B Rezerwy na ryzyko kredytowe [tys. zł] 694 425 793 784 1 292 821
B Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze [tys. zł] 952 292 1 019 339 974 674
B Płatności na rzecz inwestorów (dywidenda) [tys. zł] 217 907 0 0
B Płatności na rzecz państwa (CIT, podatek bankowy, składki na BFG, opłata na KNF) [tys. zł] 1 092 240 1 277 387 1 350 333
B Inwestycje społeczne (darowizny i inwestycje na rzecz społeczeństwa) [tys. zł] 14 539 6 009 3 238
WARTOŚĆ EKONOMICZNA ZATRZYMANA (A-B) [tys. zł] 1 103 906    1 398 038    1 125 470   

2019
Grupa mBanku* mBank Polska Spółki
K M Razem K M Razem K M Razem
Stosunek wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla*** do płacy minimalnej 196% 195% 196% 195% 194% 194% b.d. b.d. b.d.
2020
Grupa mBanku* mBank Polska Spółki**
K M Razem K M Razem K M Razem
Stosunek wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla*** do płacy minimalnej 187% 193% 187% 177% 176% 177% 190% 198% 191%

* dane dla Grupy mBanku nie uwzględniają spółki mFinanse oraz oddziałów w Czechach i na Słowacji

** mLeasing, mBank Hipoteczny, mFaktoring

*** jako pracowników najniższego szczebla zaliczono pracowników zarabiających poniżej średniej krajowej ogłaszanej przez GUS

2018 2019 2020
Grupa mBanku mBank Polska Spółki i oddziały zagraniczne* Grupa mBanku mBank Polska Spółki i oddziały zagraniczne* Grupa mBanku mBank Polska Spółki i oddziały zagraniczne*
Energia elektryczna [GWh] 14,78 12,526 2,26 14,01 11,89 2,12 12,26 10,35 1,91
Gaz [m3] 15 075,00 15 075,00 216 838,00 199 158,00 17 680,00 105 282,00 99 579,00 5 703,00
Benzyna [l] 456 479,89 456 479,89 1 578 290,74 1 195 299,69 382 991,05 898 732,32 735 981,84 162 750,48
Olej napędowy [l] 114 891,37 114 891,37 216 116,03 94 941,69 121 174,34 59 705,67 41 543,66 18 162,01

* mLeasing, mBank Hipoteczny, mFaktoring, mFinanse, oddziały w Czechach i na Słowacji

2018
Grupa mBanku mBank Polska Spółki i oddziały zagraniczne*
Całkowita liczba nowych pracowników w podziale na płeć i wiek K M suma K M suma K M suma
poniżej 30 lat 785 588 1 373 495 365 860 290 223 513
od 30 do 50 lat 522 418 940 298 238 536 224 180 404
powyżej 50 lat 37 29 66 21 6 27 16 23 39
SUMA 1 344 1 035 2 379 814 609 1 423 530 426 956
Wskaźnik zatrudnienia nowych pracowników** 24% 27% 25% 19% 21% 20% 39% 44% 41%
2019
Grupa mBanku mBank Polska Spółki i oddziały zagraniczne*
K M suma K M suma K M suma
poniżej 30 lat 546 457 1 003 233 209 442 313 248 561
od 30 do 50 lat 392 319 711 174 140 314 218 179 397
powyżej 50 lat 30 7 37 11 7 18 19 19
SUMA 968 783 1 751 418 356 774 550 427 977
Wskaźnik zatrudnienia nowych pracowników** 20% 23% 21% 12% 15% 13% 38% 41% 39%
2020
Grupa mBanku mBank Polska Spółki i oddziały zagraniczne*
K M suma K M suma K M suma
poniżej 30 lat 331 269 600 87 77 164 244 192 436
od 30 do 50 lat 304 260 564 78 68 146 226 192 418
powyżej 50 lat 24 15 39 6 4 10 18 11 29
SUMA 659 544 1 203 171 149 320 488 395 883
Wskaźnik zatrudnienia nowych pracowników** 13% 16% 14% 5% 6% 6% 33% 36% 34%

* mLeasing, mBank Hipoteczny, mFaktoring, mFinanse, oddziały w Czechach i na Słowacji

** Wskaźnik zatrudnienia nowych pracowników liczony jest jako stosunek liczby nowozatrudnionych pracowników do ogółu zatrudnionych

2018
Grupa mBanku mBank Polska Spółki i oddziały zagraniczne*
Całkowita liczba odejść pracowników w podziale na płeć i wiek K M suma K M suma K M suma
poniżej 30 lat 544 368 912 319 237 556 225 131 356
od 30 do 50 lat 625 417 1 042 429 286 715 196 131 327
powyżej 50 lat 50 35 85 38 21 59 12 14 26
SUMA 1 219 820 2 039 786 544 1 330 433 276 709
Wskaźnik rotacji** 22% 22% 22% 18% 19% 19% 32% 29% 30%
2019
Grupa mBanku mBank Polska Spółki i oddziały zagraniczne*
K M suma K M suma K M suma
poniżej 30 lat 394 345 739 145 137 282 249 208 457
od 30 do 50 lat 396 278 674 211 141 352 185 137 322
powyżej 50 lat 55 37 92 35 25 60 20 12 32
SUMA 845 660 1 505 391 303 694 454 357 811
Wskaźnik rotacji** 17% 20% 18% 11% 13% 12% 32% 34% 33%
2020
Grupa mBanku mBank Polska Spółki i oddziały zagraniczne*
K M suma K M suma K M suma
poniżej 30 lat 297 227 524 100 72 172 197 155 352
od 30 do 50 lat 379 325 704 143 129 272 236 196 432
powyżej 50 lat 34 30 64 29 28 57 5 2 7
SUMA 710 582 1 292 272 229 501 438 353 791
Wskaźnik rotacji** 15% 17% 16% 8% 10% 9% 30% 32% 31%

* mLeasing, mBank Hipoteczny, mFaktoring, mFinanse, oddziały w Czechach i na Słowacji

** Wskaźnik rotacji liczony jest jako stosunek liczby pracowników, którzy odeszli z pracy do ogółu zatrudnionych

2018
Grupa mBanku mBank Polska Spółki i oddziały zagraniczne*
K M suma K M suma K M suma
Liczba pracowników, którzy w raportowanym okresie byli uprawnieni do urlopu rodzicielskiego 565 201 766 429 173 602 136 28 164
Liczba pracowników, którzy w raportowanym okresie skorzystali z urlopu rodzicielskiego 565 193 758 429 173 602 136 20 156
Liczba pracowników, którzy w raportowanym okresie powrócili do pracy po wykorzystaniu swojego urlopu rodzicielskiego 316 377 693 234 357 591 82 20 102
Liczba pracowników, którzy w roku poprzedzającym raportowany okres powrócili do pracy po urlopie rodzicielskim i byli zatrudnieni minimum 12 miesięcy 288 182 470 241 168 409 47 14 61
Liczba pracowników, którzy powrócili do pracy po urlopie rodzicielskim w roku poprzedzającym raportowany okres 303 183 486 241 168 409 62 15 77
Wskaźnik powrotu do pracy 56% 195% 91% 55% 206% 98% 60% 100% 65%
Wskaźnik zatrudnienia 95% 99% 97% 100% 100% 100% 76% 93% 79%
2019
Grupa mBanku mBank Polska Spółki i oddziały zagraniczne*
K M suma K M suma K M suma
Liczba pracowników, którzy w raportowanym okresie byli uprawnieni do urlopu rodzicielskiego 507 177 684 353 162 515 154 15 169
Liczba pracowników, którzy w raportowanym okresie skorzystali z urlopu rodzicielskiego 502 177 679 353 162 515 149 15 164
Liczba pracowników, którzy w raportowanym okresie powrócili do pracy po wykorzystaniu swojego urlopu rodzicielskiego 262 173 435 183 158 341 79 15 94
Liczba pracowników, którzy w roku poprzedzającym raportowany okres powrócili do pracy po urlopie rodzicielskim i byli zatrudnieni minimum 12 miesięcy 199 140 339 153 126 279 46 14 60
Liczba pracowników, którzy powrócili do pracy po urlopie rodzicielskim w roku poprzedzającym raportowany okres 265 176 441 184 157 341 81 19 70
Wskaźnik powrotu do pracy 52% 98% 64% 52% 98% 66% 53% 100% 57%
Wskaźnik zatrudnienia
75% 80% 77% 83% 80% 82% 57% 74% 86%
2020
Grupa mBanku mBank Polska Spółki i oddziały zagraniczne*
K M suma K M suma K M suma
Liczba pracowników, którzy w raportowanym okresie byli uprawnieni do urlopu rodzicielskiego 468 125 593 338 113 451 130 12 142
Liczba pracowników, którzy w raportowanym okresie skorzystali z urlopu rodzicielskiego 468 125 593 338 113 451 130 12 142
Liczba pracowników, którzy w raportowanym okresie powrócili do pracy po wykorzystaniu swojego urlopu rodzicielskiego 245 120 365 173 109 282 72 11 83
Liczba pracowników, którzy w roku poprzedzającym raportowany okres powrócili do pracy po urlopie rodzicielskim i byli zatrudnieni minimum 12 miesięcy 234 166 400 175 153 328 59 13 72
Liczba pracowników, którzy powrócili do pracy po urlopie rodzicielskim w roku poprzedzającym raportowany okres 257 173 430 181 158 339 76 15 91
Wskaźnik powrotu do pracy 52% 96% 62% 51% 96% 63% 55% 92% 58%
Wskaźnik zatrudnienia 91% 96% 93% 97% 97% 97% 78% 87% 79%

 

* mLeasing, mBank Hipoteczny, mFaktoring, mFinanse, oddziały w Czechach i na Słowacji

2018 2019 2020
Grupa mBanku mBank Polska Spółki i oddziały zagraniczne* Grupa mBanku mBank Polska Spółki i oddziały zagraniczne* Grupa mBanku mBank Polska Spółki i oddziały zagraniczne*
Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na kobiety 25 23 29 39 43 29 24 33 5
Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na mężczyzn 29 28 31 44 48 34 34 47 6
Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na pracownika 26 25 30 41 45 31 28 38 5

 

* mLeasing, mBank Hipoteczny, mFaktoring, mFinanse, oddziały w Czechach i na Słowacji

Odsetek pracowników należących do organów zarządczych organizacji
2018
Grupa mBanku mBank Polska Spółki *
Zarząd K M Razem K M Razem K M Razem
poniżej 30 lat 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
od 30 do 50 lat 6% 56% 63% 0% 57% 57% 11% 56% 67%
powyżej 50 lat 6% 31% 38% 14% 29% 43% 0% 33% 33%
Razem 13% 88% 100% 14% 86% 100% 11% 89% 100%
Rada Nadzorcza K M Razem K M Razem K M Razem
poniżej 30 lat 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
od 30 do 50 lat 10% 47% 57% 8% 25% 33% 11% 61% 72%
powyżej 50 lat 10% 33% 43% 8% 58% 67% 11% 17% 28%
Razem 20% 80% 100% 17% 83% 100% 22% 78% 100%
2019
Grupa mBanku mBank Polska Spółki *
Zarząd K M Razem K M Razem K M Razem
poniżej 30 lat 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
od 30 do 50 lat 6% 56% 63% 0% 57% 57% 11% 56% 67%
powyżej 50 lat 6% 31% 38% 14% 29% 43% 0% 33% 33%
Razem 13% 88% 100% 14% 86% 100% 11% 89% 100%
Rada Nadzorcza K M Razem K M Razem K M Razem
poniżej 30 lat 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
od 30 do 50 lat 12% 44% 56% 8% 25% 33% 14% 55% 68%
powyżej 50 lat 12% 32% 44% 8% 58% 67% 14% 18% 32%
Razem 24% 76% 100% 17% 83% 100% 27% 73% 100%
2020
Grupa mBanku mBank Polska Spółki *
Zarząd K M Razem K M Razem K M Razem
poniżej 30 lat 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
od 30 do 50 lat 6% 65% 71% 0% 71% 71% 10% 60% 70%
powyżej 50 lat 0% 29% 29% 0% 29% 29% 0% 30% 30%
Razem 6% 94% 100% 0% 100% 100% 10% 90% 100%
Rada Nadzorcza K M Razem K M Razem K M Razem
poniżej 30 lat 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
od 30 do 50 lat 19% 55% 74% 25% 13% 38% 17% 70% 87%
powyżej 50 lat 6% 19% 26% 25% 38% 63% 0% 13% 13%
Razem 26% 74% 100% 50% 50% 100% 17% 83% 100%

* mLeasing, mBank Hipoteczny, mFaktoring, mFinanse

Odsetek pracowników należących do poniższych kategorii
2018
Grupa mBanku mBank Polska Spółki*
wyższa kadra zarządzająca K M Razem K M Razem K M Razem
poniżej 30 lat 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 1%
od 30 do 50 lat 46% 64% 90% 0% 100% 100% 40% 49% 89%
powyżej 50 lat 5% 5% 9% 0% 0% 0% 4% 6% 10%
Razem 51% 71% 100% 0% 100% 100% 44% 56% 100%
średnia kadra zarządzająca K M Razem K M Razem K M Razem
poniżej 30 lat 0% 3% 3% 0% 0% 0% 1% 4% 5%
od 30 do 50 lat 33% 52% 81% 19% 62% 81% 41% 41% 82%
powyżej 50 lat 10% 7% 16% 9% 10% 19% 9% 4% 13%
Razem 44% 62% 100% 28% 72% 100% 51% 49% 100%
pozostali pracownicy K M Razem K M Razem K M Razem
poniżej 30 lat 17% 11% 28% 15% 9% 24% 22% 17% 38%
od 30 do 50 lat 40% 27% 65% 40% 28% 68% 34% 22% 56%
powyżej 50 lat 5% 3% 7% 5% 3% 8% 3% 2% 6%
Razem 61% 41% 100% 61% 39% 100% 59% 41% 100%
2019
Grupa mBanku mBank Polska Spółki*
wyższa kadra zarządzająca K M Razem K M Razem K M Razem
poniżej 30 lat 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
od 30 do 50 lat 24% 55% 79% 16% 56% 73% 39% 51% 90%
powyżej 50 lat 10% 12% 21% 13% 15% 28% 5% 5% 10%
Razem 34% 66% 100% 29% 71% 100% 44% 56% 100%
średnia kadra zarządzająca K M Razem K M Razem K M Razem
poniżej 30 lat 1% 1% 2% 1% 1% 2% 1% 3% 4%
od 30 do 50 lat 40% 45% 85% 38% 47% 85% 49% 35% 84%
powyżej 50 lat 7% 6% 13% 7% 6% 14% 9% 4% 12%
Razem 48% 52% 100% 46% 54% 100% 58% 42% 100%
pozostali pracownicy K M Razem K M Razem K M Razem
poniżej 30 lat 16% 11% 28% 14% 9% 23% 22% 17% 39%
od 30 do 50 lat 38% 25% 63% 41% 27% 67% 32% 22% 54%
powyżej 50 lat 6% 3% 9% 7% 4% 10% 4% 2% 6%
Razem 60% 40% 100% 61% 39% 100% 58% 42% 100%
2020
Grupa mBanku mBank Polska Spółki*
wyższa kadra zarządzająca K M Razem K M Razem K M Razem
poniżej 30 lat 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
od 30 do 50 lat 21% 56% 77% 14% 58% 72% 35% 52% 87%
powyżej 50 lat 8% 15% 23% 9% 19% 28% 7% 7% 13%
Razem 29% 71% 100% 23% 77% 100% 41% 59% 100%
średnia kadra zarządzająca K M Razem K M Razem K M Razem
poniżej 30 lat 1% 1% 2% 1% 1% 2% 1% 2% 3%
od 30 do 50 lat 38% 44% 82% 38% 45% 82% 41% 41% 81%
powyżej 50 lat 9% 7% 16% 8% 8% 16% 12% 4% 16%
Razem 48% 52% 100% 47% 53% 100% 53% 47% 100%
pozostali pracownicy K M Razem K M Razem K M Razem
poniżej 30 lat 15% 10% 24% 13% 8% 21% 19% 14% 33%
od 30 do 50 lat 40% 26% 66% 41% 27% 68% 36% 25% 61%
powyżej 50 lat 6% 3% 10% 7% 4% 11% 4% 2% 6%
Razem 60% 40% 100% 61% 39% 100% 59% 41% 100%

 

* mLeasing, mBank Hipoteczny, mFaktoring, mFinanse

Stosunek pensji podstawowej kobiet do mężczyzn
2019 2020
Grupa mBanku mBank Polska Spółki* Grupa mBanku mBank Polska Spółki*
wyższa kadra zarządzająca 68% 77% 65% 73% 69% 80%
średnia kadra zarządzająca 81% 82% 87% 82% 79% 83%
pozostali pracownicy 75% 75% 80% 86% 76% 89%

Stosunek wynagrodzenia kobiet do mężczyzn 
2019 2020
Grupa mBanku mBank Polska Spółki* Grupa mBanku mBank Polska Spółki*
wyższa kadra zarządzająca 70% 74% 71% 69% 62% 79%
średnia kadra zarządzająca 79% 79% 88% 75% 78% 75%
pozostali pracownicy 75% 74% 82% 86% 74% 89%

* mLeasing, mBank Hipoteczny, mFaktoring, mFinanse

Grupa mBanku mBank Polska Spółki i oddziały zagraniczne*
Liczba kartek A4 w 2018 roku 38 270 193 18 882 000 19 388 193
Liczba kartek A4 w 2019 roku 35 336 887 17 044 000 18 292 887
Liczba kartek A4 w 2020 roku 26 637 318 15 557 860 11 079 458

* mLeasing, mBank Hipoteczny, mFaktoring, mFinanse, oddziały w Czechach i na Słowacji

Wyniki wyszukiwania: