[401-2]  [404-2] 

Motywujemy pracowników, niezależnie od rodzaju i wymiaru zatrudnienia, zarówno polityką wynagradzania, jak i w sposób niematerialny, na przykład poprzez stwarzanie im możliwości rozwoju zawodowego. System motywacyjny odgrywa kluczową rolę w pozyskiwaniu i utrzymywaniu kompetentnych kadr, co umożliwia nam budowanie przewagi konkurencyjnej.

  • Wspieramy pracowników w rozwoju.
  • Zapewniamy im szkolenia i programy rozwijające kompetencje menedżerskie, sprzedażowe i komunikacyjne. Dbamy o przyjazne wdrażanie nowych osób.
  • Nowo zatrudnieni, w tym również stażyści, przechodzą szkolenie wprowadzające, podczas którego zdobywają informacje o wartościach, procedurach, produktach, historii i bieżącym funkcjonowaniu banku.
  • Stawiamy na elastyczne formy pracy, mobilne narzędzia i rozwiązania technologiczne, które pozwalają pracować zdalnie.
  • Kompleksowo podchodzimy do polityki wynagrodzeń. Posiadamy jasną i czytelną politykę świadczeń dodatkowych. Dajemy pracownikom możliwość korzystania z tych benefitów, które ich interesują. Nasza oferta wspiera nie tylko zdrowie i kondycję fizyczną, ale również rozwój osobisty, pasje i zainteresowania.
  • Oferujemy szeroki zakres wsparcia w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  • Angażujemy pracowników w działalność społeczną i ich w niej wspomagamy.
  • Zapewniamy godziwe pod każdym względem warunki zatrudnienia.
  • Pracownikom poszczególnych spółek Grupy oferujemy bardzo zbliżony zakres benefitów pozapłacowych, między innymi współfinansujemy prywatną opiekę medyczną czy kartę MultiSport.
thumbUp

„Strefa Dziecka – Szkoła z mBankiem”

„Strefa Dziecka – Szkoła z mBankiem” to projekt mający na celu wsparcie rodziców w opiece nad dziećmi w czasie pandemii COVID-19 i zamknięcia szkół. Udostępniliśmy pracownikom platformę edukacyjną, na której dzieci mogą odrobić lekcje wraz z nauczycielami czy przygotowywać się do egzaminów. Dla najmłodszych mamy też pokój gier i animacji. W okresie wakacyjnym na platformie zamiast nauki były prowadzone zajęcia tematyczne oraz animacje. Z okazji świąt przygotowaliśmy koncert interaktywny wraz z nauką robienia instrumentów. W ciągu całego roku 2020 liczba uczestników zajęć wyniosła 2,5 tys.

thumbUp

Klub mBanku

Pracownicy mBanku integrują się i rozwijają swoje zainteresowania w różnych sekcjach w Klubie mBanku. W 2020 roku do 33 sekcji Klubu zapisały się 1 744 osoby. Ze względu na wprowadzone restrykcje związane z pandemią COVID-19 spotkania na boiskach, wyjścia do teatru czy na warsztat kulinarny były ograniczone. Tam, gdzie to możliwe, przeszliśmy w tryb zdalny. Sekcja kulturalna jako jedna z pierwszych skorzystała z oferty przedstawień online. Członkowie sekcji sommelierskiej brali udział w degustacji online na platformie Teams. W czasie poluzowanych obostrzeń udało nam się zorganizować turniej tenisowy na Mazurach i wyjazd sekcji jeździeckiej. Biegacze brali udział w dostępnych zawodach. Wszystkie aktywności podejmowaliśmy z zachowaniem rygoru sanitarnego.

Wyniki wyszukiwania: