Szanowni Państwo,

z przyjemnością przekazuję Państwu najnowszy raport zintegrowany Grupy mBanku, w którym prezentujemy zarówno dane finansowe, jak i te związane z obszarem zrównoważonego rozwoju.

Wydarzenia 2020 roku na świecie, w Polsce, a siłą rzeczy również w Grupie mBanku, były w największym stopniu zdeterminowane przez pandemię COVID-19. Warunki prowadzenia działalności biznesowej i funkcjonowania milionów ludzi zmieniły się w sposób, który jeszcze rok temu trudno byłoby sobie wyobrazić. Już w lutym zeszłego roku powołaliśmy sztab kryzysowy, którego zadaniem jest minimalizowanie skutków pandemii dla banku i jego interesariuszy. Zabezpieczamy wszelkie procesy, by bez względu na sytuację firma działała i świadczyła usługi bez zakłóceń. Koncentrujemy się także na ochronie pracowników i klientów.

Na początku pandemii jako pierwszy bank w Polsce zaoferowaliśmy klientom indywidualnym, firmowym i korporacyjnym możliwość zawieszenia płatności rat kredytowych na okres do sześciu miesięcy, z jednoczesną możliwością wydłużenia okresu kredytowania o czas trwania odroczenia. Ważnym elementem wsparcia dla przedsiębiorstw były także środki z programu Tarczy Finansowej PFR, o które można było wygodnie wnioskować przez serwisy transakcyjne mBanku.

Pomimo wielu wyzwań i niesprzyjających warunków dochody Grupy mBanku w 2020 roku przekroczyły 5,8 mld zł i były najwyższe w historii. Czynnikiem, który najsilniej wpłynął na nasz zysk, była jednak narastająca dyskusja wokół kredytów frankowych i fala towarzyszących im procesów sądowych. W konsekwencji, oprócz podwyższonych kosztów ryzyka oraz znacznej presji na przychody, poziom zysku netto zdeterminowały rezerwy na ryzyko prawne w wysokości ponad 1 mld zł. Całoroczny zysk netto wyniósł z tego powodu 104 mln zł, czyli był o prawie 90 procent niższy niż rok wcześniej.

Przyjętą w grudniu 2019 roku Strategię Grupy mBanku „Rośniemy z klientami i dzięki nim” opieramy na akwizycji ludzi młodych oraz dynamicznych firm z perspektywicznych branż, by następnie towarzyszyć im na kolejnych etapach życia i rozwoju. Na koniec 2020 roku w segmencie detalicznym obsługiwaliśmy łącznie ponad 5,6 mln klientów. Warto odnotować, że w ramach tego segmentu przekroczyliśmy też próg 1 mln klientów w Czechach i na Słowacji. Z kolei w obszarze korporacyjnym nasz portfel zwiększył się do 29,1 tys. przedsiębiorstw. Szybki wzrost udziałów rynkowych stanowi najlepszy dowód na to, że oferujemy wygodne, bezpieczne i dopasowane do potrzeb rozwiązania, chętnie wybierane przez nasze grupy celowe.

Od kilku lat coraz więcej uwagi poświęcamy w mBanku zagadnieniom ESG, czyli dotyczącym środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. Chcemy być w gronie liderów tego obszaru w sektorze bankowym. Kładziemy szczególny nacisk na nasze zobowiązania w zakresie troski o klimat i środowisko. W 2020 roku dwukrotnie podnieśliśmy limit kredytowy na finansowanie odnawialnych źródeł energii – do kwoty 4 mld zł. Przeprowadziliśmy także analizę ryzyka związanego z negatywnym wpływem działalności mBanku na klimat oraz ryzyka niekorzystnego wpływu klimatu na bank. Przygotowywaliśmy się również do emisji zielonych obligacji i listów zastawnych.

Nieustannie „gramy razem” z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Jako partner strategiczny i sponsor akcji zapewniamy obsługę finansową zbiórki podczas finałów. Przekazujemy też dodatkowe pieniądze, dopingowani hojnością naszych klientów.

mFundacja, dzięki programom grantowym, konkursom i licznym akcjom, wspomaga rozwój edukacji matematycznej dzieci i młodzieży.

W 2020 roku utworzyliśmy fundusz „m jak malarstwo”, wspierający polską sztukę współczesną.

Cyklicznie ponawiamy też kampanie społeczne, które mają uwrażliwiać społeczeństwo na zagrożenia związane z cyberprzestępczością i promować bezpieczne zachowania w sieci.

Dbając o przedsiębiorców, udostępniliśmy firmom komplet narzędzi ułatwiających otwarcie e-sklepu i start biznesu w internecie w ramach inicjatywy „Cyfrowe rewolucje”.

O wszystkim tym, jak również o pozostałych aspektach zrównoważonego rozwoju mBanku, przeczytają Państwo w raporcie. Zachęcam do lektury.

Z wyrazami szacunku,

Cezary Stypułkowski

Wyniki wyszukiwania: