nowy, „zielony”
dom mBanku

Wieża mBank – bo tak budynek nazwali pracownicy – wyróżnia się licznymi rozwiązaniami minimalizującymi zużycie energii i wpływ na środowisko, które są potwierdzone certyfikatem BREEAM.

Czytaj więcej

Zarządzanie bankiem w pandemii Covid 19

Szybko i sprawnie przenieśliśmy 85% pracowników w tryb pracy zdalnej. Utrzymaliśmy wysoki poziom obsługi i zwiększyliśmy zakres usług dostępnych przez internet, w tym działania pomocowe dla klientów.

Czytaj więcej

ESG w pandemii

W mBanku kładziemy szczególny nacisk na nasze zobowiązania w zakresie troski o klimat i środowisko. Dlatego wyznaczyliśmy sobie cele związane z ograniczaniem zarówno pośredniego, jak i bezpośredniego wpływu na klimat. Aby ograniczać nasz wpływ bezpośredni, zmierzymy nasz całkowity ślad węglowy i będziemy go sukcesywnie zmniejszać. Dążymy do obniżenia zużycia energii elektrycznej i gazu ziemnego. Chcemy ograniczyć ślad środowiskowy floty samochodowej. Oszczędzamy wodę, papier i materiały biurowe w siedzibach i oddziałach mBanku. Chcemy wdrożyć odzysk surowców. Pracujemy nad ustanowieniem systemu wyboru i współpracy z dostawcami, który uwzględnia aspekty ESG. Będziemy podejmować działania, które pomogą zwiększyć świadomość idei zrównoważonego rozwoju u naszych partnerów.

Stawiamy na empatię zarówno w relacjach z pracownikami, jak i w komunikacji z klientami. Dzięki wiedzy, motywacji, doświadczeniu i kompetencjom pracowników tworzymy unikatową kulturę organizacyjną i cieszymy się zaufaniem klientów. Z naszych usług i produktów korzystają klienci indywidualni, małe i średnie firmy oraz duże korporacje, ale także podmioty sektora publicznego, w tym samorządy. Dzięki naszemu kapitałowi społecznemu powstają nowe przedsięwzięcia biznesowe i społeczne, a także inwestycje i udogodnienia infrastrukturalne, z których korzysta społeczeństwo. Wspieramy cenne inicjatywy społeczne, a także rozwijamy działalność Fundacji mBanku, która koncentruje się na programach związanych z edukacją i promocją matematyki.

Integralną częścią naszej strategii biznesowej są cele ESG. Naszym kierunkowskazem są Sustainable Development Goals (SDGs), czyli globalne cele zrównoważonego rozwoju wytyczone przez ONZ do osiągnięcia do 2030 roku. Tworzymy środowisko pracy zorientowane na ESG i edukujemy w tym kierunku pracowników. Promujemy innowacje, przedsiębiorczość, odpowiedzialność, współpracę i różnorodność, czyli postawy zgodne z celami ESG. Aktywnie uczestniczymy w konsultacjach regulacji i wytycznych w zakresie ESG.

Wyniki finansowe 2020

Spadek zysku netto do spowodowany głównie utworzeniem rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi

Pomimo wielu wyzwań i niesprzyjających warunków dochody Grupy mBanku przekroczyły 5,8 mld zł i były najwyższe w historii.

Poprawa efektywności mierzonej wskaźnikiem kosztów do dochodów do 41,1%

Wyniki operacyjne 2020

Wskaźniki niefinansowe 2020

Działania Fundacji mBanku koncentrują się na programach, które wspierają dzieci i młodzież w nauce matematyki. W 2020 roku na realizację zadań statutowych mFundacji przeznaczyliśmy łącznie ponad 2,3 mln zł.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania powierzonych im funkcji. Dzięki wysokim kompetencjom, bogatemu doświadczeniu zawodowemu, i profesjonalizmowi, sprawują nadzór nad działalnością spółki w wystarczającym zakresie i we właściwy sposób.

Wspieramy zieloną transformację energetyczną gospodarki, między innymi przez finansowanie projektów, które służą ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. W 2020 roku dwukrotnie podwajaliśmy limit kredytowy finansowania odnawialnych źródeł energii: w marcu do 2 mld złotych, a w grudniu – do 4 mld zł.

Wyniki wyszukiwania: