Pracownicy mBanku – ich wiedza, doświadczenie i zaangażowanie – to kapitał naszej organizacji. To dzięki nim jesteśmy w stanie generować innowacje i coraz lepiej odpowiadać na potrzeby klientów. Dbamy o to, by zasady rekrutacji, wynagradzania i awansowania, jak również zarządzania kadrą, były transparentne, motywujące i empatyczne.

Najważniejszymi aktami wewnętrznymi regulującymi zatrudnianie i zarządzanie personelem są Regulamin pracy mBanku S.A., Polityka wynagrodzeń mBanku S.A. oraz Regulamin premiowania pracowników mBanku S.A.

 

Uzupełniają je procedury związane z rekrutacją, rozwojem czy oceną pracowników. O ile specyfika prowadzonej działalności nie wymusza odstępstw, rozwiązania przyjmowane przez mBank są następnie wprowadzane w spółkach zależnych. Zapewniamy efektywne współdziałanie i komunikację dzięki Systemowi Zarządzania przez Cele (MbO), który funkcjonuje w całej Grupie.

8612

wszystkich pracowników

5100

zatrudnionych kobiet

3512

zatrudnionych mężczyzn

Program Rozwoju Młodych Talentów

Program Rozwoju Młodych Talentów, składający się z praktyk i staży, skierowany jest do studentów i absolwentów, którzy swoją przyszłość zawodową wiążą przede wszystkim z bankowością. Uczestnicy programu otrzymują możliwość zdobycia praktycznych umiejętności i wiedzy, jak również bieżące wsparcie opiekuna merytorycznego. Co więcej, praktykanci i stażyści pracują na podstawie umowy o pracę i mają dostęp do pracowniczych świadczeń i benefitów.

Program Rozwoju Młodych Talentów składa się z dwóch programów. Są to:

  • program praktyk – o elastycznym przebiegu, aktywny przez cały rok kalendarzowy. Oznacza to, że praktykant może pogodzić pracę w mBanku z zajęciami na uczelni lub innymi zobowiązaniami. Dzięki praktykom uczestnicy mogą poznać działanie jednego obszaru działalności banku. Praktyki trwają od 3 do 12 miesięcy w wymiarze od ½ do pełnego etatu. W 2020 roku przyjęliśmy łącznie 31 praktykantów, z czego po programie zatrudniliśmy 6 z nich w ramach Grupy, a kolejnych 16 kontynuuje praktyki w 2021 roku;
  • program stażowy – skierowany do ludzi otwartych, zaangażowanych i pełnych entuzjazmu, którzy zdobyli już wcześniejsze doświadczenia w postaci praktyk czy aktywności w kołach naukowych i organizacjach studenckich. Współpraca w ramach stażu trwa od 6 do 12 miesięcy i ma wymiar pełnego etatu. Staże (odbywające się w Łodzi oraz Warszawie) mają charakter rotacyjny, co daje możliwość bezpośredniego poznania kilku obszarów banku. Kandydaci na staż wybierają jeden profil, wyznaczający wiodącą kompetencję. W 2020 roku przyjęliśmy 9 stażystów, z czego po programie zatrudniliśmy 5 osób.

Wyniki wyszukiwania: