Rok 2020 przyniósł niespodziewane wyzwania dla gospodarki polskiej i globalnej, związane z wystąpieniem pandemii COVID-19. Funkcjonowanie gospodarki światowej było naznaczone wprowadzanymi restrykcjami w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

W Polsce pojawiła się nienotowana od lat recesja – PKB spadł o -2,8%. Zdecydowana reakcja władz monetarnych i fiskalnych, przede wszystkim w postaci wdrożonych programów pomocowych dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, pozwoliła złagodzić wstrząs gospodarczy. Działania te miały ogromny wpływ na funkcjonowanie sektora bankowego – przede wszystkim obniżenie stóp procentowych o w sumie 140 p.b. Z drugiej strony, pakiet pomocowy pozytywnie wpłynął na sytuację finansową wielu przedsiębiorstw oraz rynek pracy, co może ograniczyć koszty ryzyka w bankach w przyszłości. Na wyniki niektórych banków negatywnie oddziaływały też rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami hipotecznymi w walutach obcych. Dla mBanku był to już drugi rok, w którym obniżyły one znacząco wygenerowany zysk.

Pomimo wielu wyzwań i niesprzyjających warunków dochody Grupy mBanku przekroczyły 5,8 mld zł i były najwyższe w historii. Zysk netto wyniósł 103,8 mln zł. Do najważniejszych wydarzeń 2020 roku należą:

 • Wzrost dochodów o 6%, w tym wyniku z tytułu opłat i prowizji o 19%;
 • Poprawa efektywności mierzonej wskaźnikiem kosztów do dochodów do 41,1%;
 • Utworzenie wysokich rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi w kwocie ponad 1 mld zł;
 • Wzrost kosztów ryzyka do 119 p.b. związany z niepewnością dotyczącą wpływu pandemii na sytuację klientów;
 • Dynamiczny napływ depozytów (+18%), w szczególności na rachunki bieżące i oszczędnościowe klientów detalicznych;
 • Dalszy wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych, przy jednoczesnym spadku sprzedaży kredytów niehipotecznych;
 • Utrzymanie silnej bazy kapitałowej – wskaźniki kapitałowe znacznie przekraczające wymogi regulacyjne: współczynnik kapitału Tier I równy 17,0%, łączny współczynnik kapitałowy w wysokości 19,9%;
 • Liczne działania wspierające klientów i pracowników podczas pandemii, w tym:
  • jako pierwszy bank wprowadziliśmy moratoria kredytowe dla klientów indywidualnych, mikrofirm i przedsiębiorstw;
  • jako jedni z pierwszych umożliwiliśmy klientom składanie wniosków o środki z programu pomocowego PFR przez serwisy transakcyjne mBanku;
  • wprowadziliśmy wiele rozwiązań, dzięki którym klienci mogli korzystać z naszych usług całkowicie zdalnie;
  • udostępniliśmy firmom komplet narzędzi ułatwiających prowadzenie biznesu e-commerce;
  • od początku pandemii umożliwiliśmy pracę zdalną większości pracowników biurowych i zapewniliśmy niezbędne środki ochrony dla pozostałych osób. Aktywnie wspieraliśmy pracowników w zachowaniu komfortu pracy w trybie home office.
 • Inicjatywy dla dobra otoczenia:
  • zwiększyliśmy limit na finansowanie projektów odnawialnych źródeł energii do 4 mld zł;
  • kontynuujemy współpracę oraz wsparcie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
  • nasze działania i podejście do aspektów ESG znalazło odzwierciedlenie w poprawie ratingu agencji Sustainalytics.
app app

Nagrody i wyróżnienia

W tegorocznej edycji konkursu Global Finance jury ogłosiło, że mBank jest najlepszym bankiem w Polsce w kategorii World’s Best Corporate/Institutional Digital Bank in CEE 2020. W tej kategorii konkurowaliśmy z bankami z całego świata. Zgłoszenia konkursowe oceniło międzynarodowe grono ekspertów firmy Infosys. Kierowali się takimi kryteriami jak: strategia wobec digitalizacji, wzrost liczby użytkowników cyfrowych usług, wzrost liczby klientów bankowości online, szerokość oferty produktowej, skala korzyści z innowacji cyfrowych, czy ocena funkcjonalności serwisu transakcyjnego i mobilnego.

Międzynarodowy magazyn finansowy co roku docenia mBank. W 2019 zostaliśmy najlepszym bankiem w Polsce w kategoriach The World’s Best Treasury & Cash Management Banks and Providers 2019 oraz The Best Corporate Digital Bank 2019. Otrzymaliśmy również nagrodę dla najlepszego banku cyfrowego dla korporacji w Europie Środkowo-Wschodniej – World’s Best Corporate/Institutional Digital Banks 2019.

Zostaliśmy zwycięzcami konkursu Digital Excellence Awards w kategorii Operational Efficiency. To prestiżowe wyróżnienie branży IT zdobyliśmy za projekt #DigitAll, który scyfryzował i znacząco ulepszył nasze procesy biznesowe. Jest to program digitalizacji back-endu, czyli kompleksowa transformacja procesów operacyjnych banku z wykorzystaniem nowoczesnych praktyk organizacyjnych i technologii cyfrowych. Tym samym, organizacja stała się w pełni cyfrowym bankiem. Organizatorem konkursu jest CIONET, największa społeczność IT Executives w Europie.

mBank został dwukrotnie wyróżniony w plebiscycie Złoty Bankier, organizowanym przez Bankier.pl i Puls Biznesu. Pierwsza statuetka została przyznana za trzecie miejsce w kategorii „Bank wrażliwy społecznie” za współpracę z WOŚP, a druga – również za trzecie miejsce, w kategorii „Najlepszy spot reklamowy” za reklamę skierowaną do 18-latków z udziałem rapera GrubSona.

To coroczna ankieta, w której klienci oceniają jakość obsługi swojego banku. W 2020 roku zajęliśmy pierwsze miejsce za najlepszą obsługę, czyli w kategorii Overall Best Services in Poland. Szczególnie cieszy rekordowa liczba klientów banków, którzy wypełnili ankietę – ponad 33 tys., czyli o 25% więcej niż w 2019 roku. Tak duże zaangażowanie klientów pokazuje, jak ważny jest temat Cash Management, zwłaszcza podczas pandemii.

mBank został wyróżniony w badaniu „Marka Godna Zaufania 2020”. Zwyciężyliśmy w kategorii „Bank oferujący konto firmowe”. Badanie zostało opublikowane przez biznesowy miesięcznik „My Company Polska”, a jego celem było określenie poziomu zaufania polskich przedsiębiorców do marek produktów i usług skierowanych do biznesu.

mBank już po raz czwarty został doceniony przez Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych w kategorii „Najlepszy bank finansujący”. PSIK jest stowarzyszeniem zrzeszającym inwestorów Venture Capital oraz Private Equity, którzy są aktywni na polskim rynku.

W ostatniej edycji Effie Awards Poland zdobyliśmy dwie nagrody za udane kampanie marketingowe skierowane do młodych. Pierwszą – srebrną – otrzymaliśmy z agencją BBDO WWA i domem mediowym Mindshare Poland w kategorii finanse za „Kampanię jesienną dla młodych”. Drugie srebro trafiło do nas i agencji VMLY&R Poland za kampanię „Roczniki”, wyróżnioną w kategorii „long term marketing excellence”.

Podczas Gali Podsumowania Roku Giełdowego 2019 zostały rozdane nagrody GPW oraz Treasury Bondspot Poland 2019. Przyznano je za najlepsze wyniki oraz wspieranie rozwoju polskiego rynku kapitałowego. mBank został wyróżniony w dwóch kategoriach. Pierwsza z nich, dla dystrybutorów informacji, dotyczyła największej wartości portfela zamówień na produkty informacyjne zawierające dane GPW i BondSpot w 2019. mBank został również Liderem market marketingu na ryku Treasury BondSpot Poland.

mBank otrzymał dwa wyróżnienia XV edycji konkursu „The Best Annual Report”, organizowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Po raz ósmy z rzędu zdobyliśmy nagrodę specjalną „The Best of the Best” dla najlepszego raportu rocznego w kategorii instytucji finansowych. Już po raz drugi uzyskaliśmy również wyróżnienie za najlepsze oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w spółce prywatnej, potwierdzające wysoką wartość użytkową naszych raportów dla akcjonariuszy i inwestorów.

Na konferencji „Partnerska współpraca gwarancją sukcesu”, zorganizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego 6 lutego 2020 roku, otrzymaliśmy nagrodę dla banku o najlepszej jakości portfela kredytowego, objętego gwarancjami BGK. Wyróżnienie docenia pracę naszych zespołów biznesowych, oceny ryzyka i wsparcia sprzedaży.

Tygodnik Polityka, współpracując z Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Deloitte, przyznał mBankowi Biały Listek w IX zestawieniu firm odpowiedzialnych społecznie. Wyróżnienie to przyznawane jest za działania w zakresie ładu korporacyjnego, praw człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrony środowiska, dbałości o klienta, a także uczciwości biznesowej oraz zaangażowania społecznego. W ramach tego zestawienia mBank otrzymał również nagrodę za „Projekty i działania wspierające 13. Cel Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) – działania na rzecz klimatu: za politykę OZE i inwestycje oparte o ESG dla klientów Private Banking”. Jest to pierwsze wyróżnienie mBanku w tym rankingu.

mBank zajął 12. miejsce w klasyfikacji generalnej oraz 5. miejsce w klasyfikacji branżowej „Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy” w Rankingu Odpowiedzialnych Firm, organizowanym przez Koźmiński Business Hub. Ranking ten jest zestawieniem przedsiębiorstw, które oceniane są pod kątem jakości systemu zarządzania odpowiedzialnością społeczną biznesu.

Zespół IT w mBanku wywalczył nominację do grona finalistów prestiżowego konkursu European IT & Software Excellence Awards 2020. Kategoria nominacji to „Innovating Technology Solution of the Year”. Jest to nie tylko uznanie ich umiejętności, lecz także docenienie zmian, jakich dokonali, aby wprowadzić technikę informatyczną w mBanku na najwyższy poziom.

W 2020 roku zostaliśmy jednym z finalistów konkursu Gartner Eye on Innovation Award EMEA, w którym doceniane są najlepsze innowacje na rynku finansowym. Wyróżnienie zawdzięczamy cyfrowemu rozwiązaniu mBox, czyli platformie bankowości pozwalającej na powtarzalne wdrożenie w innych instytucjach, które aspirują do miana technologicznych.

mBank znalazł się na liście najatrakcyjniejszych pracodawców wśród osób młodych w dwóch kategoriach – biznes oraz IT. Universum, we współpracy z uniwersytetami, co roku przedstawia ranking preferencji studentów na rynku pracy.

mBank zdobył główną nagrodę w konkursie HR Dream, organizowanym przez portal Pracuj.pl. Jury doceniło nas za projekt „Zaloguj się do rozwoju”, który łączy w sobie inicjatywy „Piątki z rozwojem” i „Zaproś rozwój do siebie”. Oceniający uznali pomysł za najciekawszą i najbardziej skuteczną inicjatywę HR.

W konkursie IT Manager of Tomorrow Awards 2020, Leszek Włodarski, Wicedyrektor IT w mBanku, zajął drugie miejsce. Zaprezentował wyzwania i rozwiązania wdrożone przy transformacji centralnego systemu IT w kontekście stosowanej kultury organizacyjnej. W konkursie rywalizują specjaliści IT z różnych branż. Ich zadaniem jest przedstawienie osiągnieć poprawiających wydajność w organizacji. Ocenie podlega zachowanie równowagi trzech elementów: wykorzystania nowych technologii, wydajnych metod pracy i tworzenia odpowiedniej kultury organizacyjnej.

W 2020 roku serwis Cashless.pl wyróżnił Joannę Erdman – dyrektor ds. projektów strategicznych w mBanku. Joanna Erdman, najbardziej wpływowa kobieta branży płatniczej roku 2019, w tegorocznej edycji zdobyła drugie miejsce. Nadrzędnym celem rankingu jest promowanie idei zawodowej równości w najważniejszych instytucjach branży płatniczej w Polsce.

Mateusz Namysł, analityk sektorowy w mBanku, został jednym z trzech zwycięzców plebiscytu „Młode Gwiazdy Rynku Finansowego”, organizowanego przez „Parkiet” oraz Związek Maklerów i Doradców. Konkurs ten jest inicjatywą stworzoną w celu wyróżnienia młodych osób do 35. roku życia, które już w młodym wieku mają na swoim koncie wiele sukcesów.

W konkursie „Cyfrowe rewolucje!” to mBank przyznał nagrody uczestnikom. Konkurs jest częścią kampanii pod nazwą Cyfrowe rewolucje, która wystartowała w czerwcu 2020 roku. Jej celem jest wsparcie mikro-, małych i średnich firm w rozwoju biznesu w internecie. Spośród ponad 550 zgłoszeń, jury ekspertów wyłoniło najlepsze pomysły na biznes, które mają potencjał rozwoju w e-commerce. Przyznaliśmy dwie nagrody I stopnia po 100 tys. zł każda oraz 10 nagród II stopnia, po 10 tys. zł każda. Partnerem konkursu był MasterCard, a patronem merytorycznym całej kampanii jest eIzba. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

Więcej informacji o nagrodach i wyróżnieniach znajduje się na stronie internetowej banku w sekcji Biuro prasowe.

Nowa siedziba mBanku w Warszawie

Po 22 latach mBank zmienił adres na ul. Prostą 18 w Warszawie. Od 20 listopada 2020 roku tam znajduje się jego nowa siedziba. Budynek jest ekologiczny i wyposażony w nowoczesne technologie. Zwyciężył w konkursie European Property Awards, wyłaniającym najlepsze projekty nieruchomościowe w całej Europie. Obiekt otrzymał tytuł najlepszej inwestycji w Polsce i w Europie w kategorii „Commercial High-Rise Architecture”.

mBank jest głównym najemcą 140-metrowej wieży, będącej częścią kompleksu Mennica Legacy Tower w centrum Warszawy. W Wieży mBank – tak budynek nazwali pracownicy – bank zajmie 21 z 28 pięter biurowych. Docelowo pracować tam będzie ponad 3 tys. osób. Powierzchnię biurową zorganizowaliśmy w formule ogólnodostępnych „gorących biurek”, które zapewniają miejsca dla ok. 70% pracowników.

Jak przystało na siedzibę banku „ikony mobilności”, budynek wyposażono w przyjazne rozwiązania technologiczne. Po otwarciu bramki wejściowej za pomocą smartfona, automatycznie przywołana zostanie winda na odpowiednie piętro. W aplikacji pracownicy będą mogli też zarezerwować salę na spotkanie lub zarejestrować gościa. Moduł komfortu w aplikacji mobilnej pozwoli sterować oświetleniem, temperaturą oraz roletami okiennymi. Dzięki temu każdy pracownik dostosuje środowisko pracy do swoich preferencji. Oprócz cyfrowych technologii, Wieża mBank wyróżnia się licznymi rozwiązaniami minimalizującymi zużycie energii i wpływ na środowisko, potwierdzonymi certyfikatem BREEAM.

Najważniejsze z nich to:

 • wszystkie materiały użyte przy realizacji prac posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty oraz dokumenty potwierdzające ich powstanie w sposób zrównoważony,
 • system DALI, który automatycznie doregulowuje jasność oświetlenia,
 • automatyczne wyłączanie nieużywanych stref oświetlenia w budynku,
 • czujki ruchu w toaletach, które wpływają na oszczędność energii,
 • systemy rekuperacji ciepła w instalacjach wentylacji,
 • perlatory w toaletach (bateriach umywalkowych) oszczędzające wodę,
 • sterowane elektrycznie rolety,
 • 10 ładowarek dla samochodów elektrycznych w garażu,
 • parking rowerowy na 350 miejsc wraz z pełnym węzłem sanitarnym i szatnią.

Oprócz triumfu w konkursie European Property Awards, Mennica Legacy Tower zwyciężyła w plebiscycie CIJ Awards Poland 2020 (kategorie Best High-Rise Development oraz Best Warsaw Office Development). Budynek otrzymał także nagrodę Real Estate Impactor 2020 (kategoria Nowa ikona miasta).

Wyniki wyszukiwania: