Sztab kryzysowy mBanku został powołany w lutym 2020 roku w ramach procesu zabezpieczenia ciągłości działania firmy. W jego składzie, zgodnie z Polityką w zakresie zarządzania ciągłością działania w mBanku S.A., znaleźli się kluczowi pracownicy odpowiedzialni za bieżące funkcjonowanie banku (m.in. z obszarów IT, administracji, HR i PR). Ich pracami kieruje wiceprezes banku ds. operacji i informatyki.

W początkowym okresie sztab spotykał się każdego dnia, a obecnie zbiera się w cyklach tygodniowych. Niezależnie od tego, biuro sztabu każdego dnia monitoruje kluczowe mierniki, takie jak liczba osób na home office czy wskaźniki płynności. Pokazują one, co dzieje się w firmie oraz czy i jakie obszary wymagają szczególnych decyzji. Przy podejmowaniu decyzji sztab korzystał z konsultacji z profesorem epidemiologii.

Sztab działa po to, aby zminimalizować skutki pandemii dla banku. Mowa o ochronie pracowników i klientów (w tym zminimalizowaniu ryzyka zakażenia), jak i zabezpieczeniu wszelkich procesów w taki sposób, by bez względu na sytuację, firma działała i świadczyła usługi. To szczególnie ważne dla instytucji finansowych, które są niezbędnym elementem krwiobiegu gospodarczego.

Sztab decyduje o:

  • modelu pracy w banku (obecnie dla pracowników centrali to w przeważającej części home office);
  • przygotowaniu i aktualizacji niezbędnych procesów i procedur (ze szczególnym uwzględnieniem procesów krytycznych, czyli takich, od których zależy ciągłość działania banku);
  • wyposażeniu personelu w środki ochronne (szczególnie pracowników placówek i osób, które swojej pracy nie mogą wykonywać zdalnie);
  • dostosowaniu infrastruktury, budynków i oddziałów do bieżącej sytuacji.

Sztab zbiera też i analizuje wszelkie informacje dotyczące wpływu pandemii i obostrzeń na firmę i klientów. W spółkach Grupy działają odrębne sztaby kryzysowe. Grupa koordynuje swoje działania, a poszczególne podmioty wymieniają się doświadczeniami i dobrymi praktykami.

Aby zapewnić bezpieczeństwo danych klientów banku, powiadomiliśmy pracowników o zasadach pracy zdalnej. Zalecamy w nich pracownikom m.in., aby pracowali wyłącznie z domu. Mogą oni korzystać wyłączenie z zabezpieczonej sieci banku. Nie wolno im przetwarzać danych klientów w innych celach niż służbowe. Służby bezpieczeństwa banku cały czas monitorują sprzęt, na którym pracują pracownicy oraz kanały kontaktu, którymi się posługują.

W związku z licznymi obostrzeniami wszystkie spotkania z inwestorami i analitykami przenieśliśmy do świata wirtualnego. Konferencje podsumowujące wyniki kwartalne od I kwartału 2020 roku odbywały się zdalnie. Również pozostałe spotkania przedstawicieli banku ze środowiskiem inwestorskim przeprowadziliśmy przez platformy komunikacyjne lub telefonicznie.

Wyniki wyszukiwania: