W 2020 roku przeprowadziliśmy w banku cztery badania Pulse Check, które zastąpiły roczne Badanie Zaangażowania.

[404-2] 

Tematem przewodnim marcowego badania była kwestia trwającego wówczas procesu zmiany większościowego akcjonariatu Banku. W badaniu udział wzięło 54% pracowników banku. Badani wysoko ocenili komunikację procesu sprzedaży, przejrzystość i zakres udzielanej informacji przez kadrę zarządczą. Kwietniowe oraz lipcowe badania Pulse Check dotyczyły głównie nowych warunków pracy związanych z wybuchem pandemii COVID-19. W badaniach wzięło udział, odpowiednio, 70% oraz 61% pracowników banku. Ankietowani pozytywnie ocenili działania, które mają zapewnić im bezpieczeństwo zdrowotne oraz utrzymanie efektywności pracy. Większa część pracowników radziła sobie dobrze w nowym trybie pracy. Ankietowani zwrócili uwagę również na wyzwania pracy zdalnej. Czwarte badanie odbyło się w październiku. W odróżnieniu od poprzednich badań skierowaliśmy je do grupy Top600 kadry zarządzającej. W tym badaniu frekwencja wyniosła 48%. Badani ocenili przydatność ankiet Pulse Check jako narzędzia powalającego menedżerom diagnozować między innymi nastroje pracowników. Wyniki jednoznacznie wskazywały na użyteczność tych badań. Potwierdziły też potrzebę utrzymania kwartalnych badań, aby śledzić trendy dla wybranych kategorii pytań.

thumbUp

„Zaloguj się do Rozwoju”

W ramach programu „Zaloguj się do Rozwoju” udostępniamy wszystkim zainteresowanym pracownikom sprawdzone treści wspierające samodzielny rozwój. Pomagają im one poszerzać wiedzę w obszarach związanych z codziennymi zadaniami, nabywać dodatkowe umiejętności (między innymi społeczne, takie jak komunikacja czy asertywność), a także rozwijać się w obszarach pozazawodowych (służą temu na przykład materiały o wychowaniu dzieci, relaksie oraz beletrystyka). W ten sposób wspieramy zachowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym oraz kreujemy miejsce sprzyjające poszukiwaniom, uczeniu się i poszerzaniu horyzontów.

Dostępne treści:

  • aktualności oraz propozycje materiałów rozwojowych dostępnych online – na specjalnej stronie intranetowej,
  • ponad 20 tys. kursów online oraz materiałów dodatkowych z bazy LinkedIn Learning,
  • e-booki i audiobooki z katalogu platformy Legimi,
  • archiwum publikacji „Harvard Business Review Polska”,
  • mobilne kursy języka angielskiego i niemieckiego – aplikacja eTutor,
  • SMS-y językowe i rozwojowe.

W 2020 roku udostępniliśmy dodatkowo pracownikom pakiet działań wspierających budowanie odporności wewnętrznej. Program został pomyślany tak, aby odpowiadać na potrzeby i obawy pracowników związane między innymi z: niepewnością o przyszłość, zmienioną kulturą pracy, wyzwaniami pracy zdalnej, przeorganizowaniem pracy i życia rodzinnego, lękiem o zdrowie. Spotkania odbywały się w formie warsztatów online. Program obejmował na przykład porady i dobre praktyki związane z utrzymaniem wysokiego poziomu energii, wsparcie w budowaniu odporności na stres, porady dotyczące radzenia sobie z emocjami, pomoc w optymalnym zorganizowaniu pracy zdalnej, wiedzę z zakresu profilaktyki i zdrowego stylu życia.

thumbUp

Employability – strefa nowych możliwości

Strefa nowych możliwości to miejsce w intranecie mBanku z ofertą rozwojowo-konsultacyjną dla pracowników i menedżerów. Program opiera się na trzech filarach, które wspierają pracowników i menedżerów w pogłębieniu świadomości o posiadanych zasobach i możliwościach rozwoju oraz dostarczają im adekwatnych narzędzi merytorycznych. „Przygotuj się na zmianę” to działania, które budują między innymi otwartość na zmianę, świadomość mocnych stron oraz rozwijają elastyczność i odporność psychiczną. „Zadbaj o swój rozwój” to wiedza i kompetencje merytoryczne poszukiwane w organizacji. „Zaplanuj swoją dalszą karierę” to działania wspierające budowanie atrakcyjności pracownika wewnątrz organizacji: oferty rekrutacji wewnętrznej, konsultacje rekrutacyjne, warsztaty dotyczące budowania marki osobistej i tym podobne. W szkoleniach wzięło udział stu uczestników.

thumbUp

„W stronę równowagi”

W odpowiedzi na pandemię COVID-19 oraz konieczność izolacji i pracy zdalnej wsparliśmy pracowników i menedżerów w nowej, wymagającej i stresującej sytuacji. Stworzyliśmy dla nich program rozwojowy, wzmacniający równowagę psychiczną, emocjonalną i fizyczną. Przygotowaliśmy pakiet zdalnych działań rozwojowych z umiejętności osobistych i menedżerskich, dotyczących na przykład tego, jak poradzić sobie z lękiem i niepokojem, jak efektywnie pracować zdalnie, jak zarządzać rozproszonymi zespołami i swoją energią. Przeprowadziliśmy szkolenia – w formie kilkuetapowych programów rozwojowych oraz tak zwanych pigułek wiedzy. Dla pracowników dostępne były webinary online z trenerem, webinary offline, podcasty, spotkania online z ekspertami, materiały inspirujące, wideo i tym podobne. Z pigułek wiedzy skorzystało 511 uczestników, z kilkuetapowych programów rozwojowych – 189.

thumbUp

„Piątki z rozwojem”

W 2020 roku kontynuowaliśmy cykliczne wydarzenie „Piątki z rozwojem”, odbywające się w każdy pierwszy piątek miesiąca. Pracownicy mieli okazję wziąć udział w warsztatach, spotkaniach, prezentacjach, wykładach i konsultacjach. W ich trakcie prezentowaliśmy możliwości rozwojowe, jakie stwarza nasza organizacja, uwzględniając narzędzia związane z nowymi technologiami. W wydarzeniu wzięło udział niemal 1700 pracowników. Piątki z rozwojem otrzymały nagrodę główną w kategorii Rozwój talentów w organizacji w konkursie HR Dream Team organizowanym przez portal Pracuj.pl.

Wyniki wyszukiwania: