W mBanku wspieramy zieloną transformację energetyczną gospodarki, między innymi przez finansowanie projektów, które służą ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych.

W grudniu 2018 roku zatwierdziliśmy Politykę kredytową mBanku S.A. dotyczącą finansowania instalacji odnawialnych źródeł energii. Zdecydowaliśmy się przeznaczyć na ten cel 500 mln zł. W 2020 roku dwukrotnie podwajaliśmy limit kredytowy finansowania odnawialnych źródeł energii: w marcu do 2 mld złotych, a w grudniu – do 4 mld zł. Obecny limit stawia mBank pośród liderów finansowania transformacji energetycznej w Polsce.

soar-1024x476 soar-1024x476

W mBanku finansujemy inwestycje w odnawialne źródła energii, zarówno w ramach aukcyjnego systemu wsparcia, jak i poza systemem aukcyjnym. W 2020 roku sfinansowaliśmy inwestycje w zakresie fotowoltaiki (photovoltaics, PV). Przeznaczyliśmy na ten cel około 440 mln zł, a także udzieliliśmy finansowania dla farm wiatrowych w wysokości 790 mln zł. Na koniec 2020 roku poziom wykorzystania limitu OZE od początku wprowadzenia polityki wyniósł 49%. Wartość całego finansowania przez mBank wyniosła 1 970 mln zł. Obejmuje to 720 mln zł na projekty PV, 1 180 mln zł na farmy wiatrowe oraz 70 mln zł na biogazownie, zarówno w ramach polityki, jak i poza nią. Przekłada się to na około 1 440 MWp czystej energii rocznie.

Jedną z największych transakcji zrealizowanych przez mBank w 2020 roku jest kolejna już umowa finansowania projektów fotowoltaicznych R.POWER. mBank udzielił na ten cel kredytu o wartości 102 mln zł. Jest to już trzecia umowa między stronami dotycząca finansowania projektów fotowoltaicznych. Łączna wartość wszystkich kredytów udzielonych Grupie R.POWER przez mBank osiągnęła 355 mln zł. Najnowsza tura finansowania projektów grupy R.POWER zostanie przeznaczona na budowę 32 elektrowni o łącznej mocy 29,4 MWp na terenie całej Polski.

Również jedna z naszych spółek, firma mLeasing, realizuje finansowanie paneli fotowoltaicznych. Spółka wdrożyła ofertę skierowaną do przedsiębiorców z sektora MŚP. Dzięki niej właściciele firm mogą z powodzeniem obniżyć rachunki za prąd nawet o 70% oraz korzystać z odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z przepisami przedsiębiorcy mogą uzyskać status „prosumenta” energii elektrycznej. Co ważne – początkowy wkład własny firmy w instalację OZE jest niski, a raty leasingowe można wliczyć w koszty uzyskania przychodu. Korzystanie z paneli fotowoltaicznych pozwala też przedsiębiorcom w znacznej mierze uniknąć skutków podwyżek cen energii.

Oferta spółki leasingowej mBanku pozwala firmie sfinansować instalację fotowoltaiczną o wartości do 250 tys. zł oraz o mocy do 50 kW. Okres leasingu może wynosić do 6 lat, a wkład własny przedsiębiorcy powinien stanowić 10% wartości inwestycji. mLeasing podejmuje decyzję o przyznaniu finansowania w ciągu jednego dnia roboczego.

Wyniki wyszukiwania: