Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Najważniejsze informacje

Podsumowanie wyników finansowych Grupy mBanku

mln zł 2016 2017 Zmiana
w mln zł
Zmiana
w %
Dochody łącznie 4 295,4 4 453,6 158,2 3,7%
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek -365,4 -507,7 -142,3 38,9%
Ogólne koszty administracyjne wraz z amortyzacją -1 963,3 -2 043,2 -79,9 4,1%
Zysk brutto 1 637,7 1 527,9 -109,8 -6,7%
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku S.A. 1 219,3 1 091,5 -127,8 -10,5%
ROA netto 1,0% 0,8%
ROE brutto 13,6% 11,6%
ROE netto 10,1% 8,3%
Wskaźnik Koszty/dochody 45,7% 45,9%
Marża odsetkowa 2,3% 2,5%
Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 17,3% 18,3%
Łączny współczynnik kapitałowy 20,3% 21,0%
Wskaźnik dźwigni finansowej 8,2% 9,0%