Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Model tworzenia wartości

Od roku 2016 mBank raportuje osiągane wyniki i przedstawia perspektywy rozwoju w  oparciu o formułę zintegrowaną. Decyzja o przyjęciu najbardziej zaawansowanej, ale i najtrudniejszej metodologii sprawozdawczości rocznej wynika z naszego przekonania, że klasyczne raportowanie finansowe i wyjęte z kontekstu biznesowego raportowanie społeczne nie są już w stanie odzwierciedlać pełnej historii naszej Grupy.

Interaktywny model tworzenia wartości

Opis ostatniego roku z perspektywy procesu przetwarzania kapitałów – finansowego, ludzkiego, organizacyjnego, intelektualnego, społecznego i naturalnego – ma największą wartość z punktu widzenia wszystkich grup interesariuszy. Pozwala także na ulokowanie w przedstawionym poniżej schemacie cyfrowego DNA, które przenika każdy aspekt funkcjonowania Grupy. Jest obecny w centrum naszego modelu biznesowego, stanowi kluczowy składnik realizowanej strategii, determinuje sposób, w jaki  zarządzamy naszymi kapitałami a także kształtuje narzędzia, za pośrednictwem których wchodzimy w interakcje z naszym otoczeniem – przede wszystkim Klientami. Wszechobecny czynnik technologiczny powoduje, że w przypadku mBanku możemy mówić o Cyfrowym Modelu Tworzenia Wartości, który jest odpowiedzią na naszą wizję bankowości przyszłości opisaną w sekcji „Outlook”.

Podążając za wymogami międzynarodowego standardu raportowania zintegrowanego, jesteśmy zorientowani na przyszłość. W naszych działaniach i strategii uwzględniamy trudne do przewidzenia zdarzenia, zmiany rynkowe i innowacje, które – w dłuższej perspektywie – wymagać będą elastyczności.

Tworząc raport zintegrowany nie tracimy z perspektywy oczekiwań najbardziej wymagających użytkowników raportu – naszych Inwestorów, przedstawicieli instytucji finansowych, organów nadzoru, analityków oraz przedstawicieli mediów. Podporządkowując się w stu procentach standardowi <IR>, zadbaliśmy o to, aby nasz raport pozostał dokumentem, który pozwala dotrzeć do kluczowych danych, dokonać ich analizy oraz porównania z wynikami osiąganymi w latach poprzednich.

Równocześnie Inwestorzy chcą znać ryzyka związanie z podejściem Spółki do zrównoważonego rozwoju i analizować ten kontekst działalności w relacji z danymi typowo biznesowymi. Omówienie biznesu z perspektywy procesu tworzenia wartości to najlepszy sposób, by odpowiedzieć na te oczekiwania.