Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Kapitał naturalny

Czym dla nas jest kapitał naturalny?

Kapitał naturalny rozumiemy jako nasz wpływ na środowisko naturalne oraz możliwości ograniczania tego wpływu.

Bezpośredni wpływ środowiskowy działalności operacyjnej mBanku i pozostałych spółek Grupy na środowisko powodowany jest przez pracę biur i oddziałów. Jego miernikami są zużycie mediów (energia elektryczna, cieplna i inne media), typowych materiałów biurowych (papier, tonery, itp.) oraz wytwarzanie odpadów komunalnych. W przypadku niektórych nieruchomości jest to też spalanie gazu ziemnego. Specyfika Grupy mBanku, której spółki mają swoje kluczowe lokalizacje w Warszawie i Łodzi, sprawia, że przejazdy pomiędzy nimi, wyjazdy do klientów i inne podróże służbowe są codziennością dla wielu pracowników. Generuje to zużycie paliwa przez pojazdy floty samochodowej mBanku.

Działanie modelu biznesowego mBanku wymaga rozbudowanej infrastruktury informatycznej. Jej funkcjonowanie, w tym praca systemów chłodzenia, oznacza znaczne zużycie energii elektrycznej. Z drugiej strony mobilność mBanku sprawia, że klienci nie muszą odwiedzać oddziałów, co zmniejsza emisję zanieczyszczeń z transportu samochodowego w sposób trudny do oszacowania, ale też i trudny do pominięcia.

Większe znaczenie dla środowiska ma jednak nasz pośredni wpływ. Chodzi tu np. o finansowanie inwestycji przemysłowych. To, czy i w jakiej technologii zostanie zrealizowane przedsięwzięcie, pośrednio zależy m.in. od mBanku jako kredytodawcy. Nie świadczymy usług finansowych przedsiębiorstwom, które prowadzą działalność ukierunkowaną na gospodarczą eksploatację terenów cennych przyrodniczo, objętych ochroną oraz naruszających przepisy ochrony środowiska.

Jak zarządzamy kapitałem naturalnym?

  • Nie obsługujemy i nie finansujemy działań firm, które łamią przepisy środowiskowe. W tym obszarze działamy zgodnie z wewnętrznymi regulacjami takimi jak „Strategia odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju mBanku S.A.” oraz „Lista branż i obszarów działania szczególnie wrażliwych pod względem ich negatywnego wpływu na reputację mBanku”.
  • Monitorujemy zużycie paliwa w samochodach służbowych. Wprowadziliśmy m.in. limity zużycia paliwa, blokady tankowania w weekendy i święta, funkcję GPS monitorującą trasy przejazdów i zużycie paliwa.
  • Nasi pracownicy korzystają z aplikacji InOneCar. Ograniczamy w ten sposób zużycie paliwa przez naszą flotę samochodową i chronimy środowisko. InOneCar umożliwia pracownikom wspólne dojazdy do pracy czy w delegacje. Dzięki niej w prosty sposób mogą oni znaleźć kierowcę lub pasażera na pożądanej trasie dojazdu do pracy czy wyjazdu służbowego.