Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Podsumowanie roku

Kluczowe osiągnięcia Grupy mBanku w 2017 roku

4 454 mln zł
Dochód
3 136 mln zł
Wynik odsetkowy
992 mln zł
Wynik prowizyjny
91,5 mld zł
Stabilna baza depozytowa

mBank zanotował w 2017 roku rekordowe dochody ogółem w wysokości 4 454 mln zł, co oznacza wzrost na poziomie 3,7%, i to bez wyłączenia wpływu zdarzeń jednorazowych w 2016 roku. Osiągnięty wynik mBank zawdzięcza organicznemu wzrostowi biznesu i rozwojowi oferty.

Wynik odsetkowy wzrósł o 10,7% do 3 136 mln zł, a marża poprawiła się o 18 punktów bazowych i wyniosła 2,48%. Stopniowo wzrasta rentowność portfela kredytów – zwiększa się udział produktów o wyższej marży i maleje wolumen walutowych kredytów hipotecznych. Znaczącej redukcji uległy koszty depozytów, a lokaty terminowe – konwersji w rachunki bieżące.

Wynik prowizyjny zwiększył się o 9,5% do 992 mln zł za sprawą ekspansji biznesowej. Przychody prowizyjne korzystały z silnej akwizycji, rosnącej aktywności klientów, wyższej transakcyjności, przyspieszeniu akcji kredytowej i lepszej sytuacji na rynkach kapitałowych.

Koszty ogółem wyniosły 2 043 mln zł i wzrosły rok do roku o 4,1%. Z kolei efektywność banku lekko spadła w 2017 roku – mierząca ją relacja kosztów do dochodów wyniosła 45,9%, w porównaniu z 45,7% w 2016 roku. Wzrost kosztów to efekt m.in. wyższej składki do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. mBank kontynuował również inwestycje w przyszły wzrost, prowadząc liczne projekty strategiczne.

Koszty ryzyka osiągnęły poziom 61 punktów bazowych, w porównaniu do 46 punktów bazowych w 2016 roku, kiedy zanotowano znaczące rozwiązania rezerw na ryzyko kredytowe. Ostrożne zarządzanie ryzykiem odzwierciedla wskaźnik NPL na poziomie 5,2%.

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku wyniósł 1 092 mln zł.

ROE netto, czyli zwrot na kapitale, na koniec 2017 roku wyniósł 8,3%. Został on o 2,6 p.p. obniżony przez podatek bankowy w wysokości 375 mln zł.

ROA netto, czyli zwrot na aktywach, wyniósł na koniec 2017 roku 0,83%.

Kredyty mBanku osiągnęły wartość 87,4 mld zł. Wyłączając efekt walutowy, portfel brutto przyrósł rok do roku o 7,4% za sprawą przyspieszenia w segmencie korporacyjnym i rekordowej sprzedaży kredytów niehipotecznych, która w porównaniu do 2016 roku wzrosła o 16,0%, do 7,1 mld zł. Sprzedaż kredytów hipotecznych zwiększyła się o 19,1% do 3,4 mld zł.

Dodatkowo, wolumen portfela hipotek we frankach szwajcarskich spadł w 2017 roku o 376 mln CHF (tj. o 8,0%).

Na koniec 2017 roku mBank posiadał stabilną bazę depozytową w wysokości 91,5 mld zł. Silne napływy na rachunki bieżące (+14,9% rok do roku) skompensowały spadek lokat terminowych.

mBank notuje wysokie wskaźniki kapitałowe. Skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 równy 18,3% i łączny współczynnik kapitałowy w wysokości 21,0% znacząco przekraczają wymagane poziomy (odpowiednio 13,67% i 17,55%).

Dodatkowo, KNF zwiększył bufor mBanku dla innej instytucji o znaczeniu systemowym do 0,75%. W górę zrewidowano również indywidualny wymóg kapitałowy związany z kredytami walutowymi.

Utworzenie mAcceleratora. mBank powołał pierwszy i największy fundusz w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, który inwestuje w start-upy technologiczne. Na koniec 2017 roku w portfelu znalazły się dwa przedsięwzięcia: Cyber Rescue (rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa oparte na biometryce pasywnej) i Digital Teammates (Robotic Process Automation).

Umocnienie pozycji mBanku jako banku mobilnego i transakcyjnego poprzez realizację projektów zwiększających innowacyjność:

  • Ulepszona aplikacja mobilna dla klientów detalicznych, wzbogacona o nowe funkcjonalności, w tym bezstykowe płatności Android Pay dla posiadaczy kart Visa i MasterCard, licznik tempa wydatków, mobilną autoryzację transakcji dokonywanych w placówkach.
  • CompanyNet, czyli nowa odsłona bankowości internetowej dla korporacji – prostsza, bardziej intuicyjna i z możliwością dostosowania do indywidualnych wymagań użytkownika.

Projekt mBox, w ramach którego mBank oferuje swoje rozwiązania w zakresie bankowości detalicznej poza Polską. W ich skład wchodzą serwisy elektroniczne, jak również wiedza dotycząca produktów, procesów biznesowych i ich sprzedaży. W 2017 roku mBank dokonał pierwszej transakcji, czyli sprzedaży licencji na mobilny i internetowy serwis francuskiemu bankowi La Banque Postale.