Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Polityka różnorodności w mBanku S.A.

Od lat wychodzimy z założenia, że różnorodność cech i doświadczeń pracowników stanowi nasz dodatkowy atut. Nie posiadamy polityki różnorodności w formie osobnego dokumentu, jednak nasze podejście do tej kwestii znajduje wyraz w wielu procedurach.

W naszym banku obowiązuje zasada równego traktowania. Oznacza to, że zabronione są wszelkie formy bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji, m.in. ze względu na płeć, wiek, status majątkowy, sytuację rodzinną, stopień sprawności fizycznej, narodowość, orientację seksualną, przekonania i poglądy polityczne czy religijne.

Budujemy kulturę organizacyjną opartą na otwartości i tolerancji. Dbamy, by każdy pracownik czuł się doceniany i szanowany oraz miał możliwości rozwoju.

Przestrzegamy również zasady równości płci: podczas zatrudniania, awansów czy planowania sukcesji na kluczowych stanowiskach. Procedury stosowane na etapie rekrutacji umożliwiają obiektywną ocenę kompetencji kandydatów. Każdy pracownik banku może awansować na stanowisko menedżerskie, jeśli wykaże się odpowiednimi osiągnięciami.

W 7-osobowym Zarządzie mBanku jest 1 kobieta.

Zarząd mBanku
31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
liczba osób % liczba osób % liczba osób %
Kobiety 1 14% 1 14% 1 14%
Mężczyźni 6 86% 6 86% 6 86%
Razem 7 100% 7 100% 7 100%

W 12-osobowej Radzie Nadzorczej zasiadają 2 kobiety.

Rada Nadzorcza mBanku
31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017
liczba osób % liczba osób % liczba osób %
Kobiety 2 17% 2 17% 2 17%
Mężczyźni 10 83% 10 83% 10 83%
Razem 12 100% 12 100% 12 100%

Skład Rady Nadzorczej mBanku odzwierciedla naszą dbałość o różnorodność. Jej członkowie posiadają uzupełniające się doświadczenia zawodowe,  wiedzę i umiejętności.  Są wśród nich przedstawiciele głównego akcjonariusza banku, jak również reprezentanci świata nauki, biznesu czy osoby z szeroką wiedzą prawniczą.

Nasi menedżerowie ukończyli różne kierunki studiów, w Polsce i za granicą. Są wśród nich absolwenci m.in. kierunków ekonomicznych, technicznych, informatycznych, prawniczych i filologicznych. Osoby te posiadają różnorodne doświadczenie w polskich, europejskich i amerykańskich instytucjach, nie tylko finansowych. Mają one świadomość znaczenia różnorodności. Dostrzeganie przez nie indywidualnych cech i czerpanie z nich korzyści wspierają tematyczne szkolenia oraz metoda Success Insights.