Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Cel 2: Chcemy być odpowiedzialnym kredytodawcą

Cel 2: Chcemy być odpowiedzialnym kredytodawcą

  • Konstruktywnie komunikujemy proces kredytowy
  • ABC Kredytu. Etycznie informujemy o ofertach kredytów
  • Stosujemy „Dobre praktyki w zakresie standardów reklamowania kredytu konsumenckiego”.
  • Odmawiamy finansowania nieodpowiedzialnej działalności biznesowe

Chcemy, aby decyzje klientów, które dotyczą takich produktów jak kredyty gotówkowe, były świadome. Dlatego stworzyliśmy i wdrożyliśmy projekt „Odpowiedzialne kredytowanie”, na który złożyły się trzy kluczowe zmiany:

A. Konstruktywnie komunikujemy proces kredytowy

Zmiana dotyczy komunikowania odmów, które dotychczas były lakonicznymi wiadomościami. Od 2015 roku zastąpiła je otwarta i precyzyjna informacja o przyczynach takiej decyzji. Informujemy klienta też o tym, co ewentualnie może zrobić (np. zrezygnować z nieużywanej karty kredytowej lub wyjaśnić zaszłości w Biurze Informacji Kredytowej), aby przy kolejnej ocenie zdolności kredytowej otrzymać odpowiedź pozytywną, oraz z kim się skontaktować. W całym procesie kredytowym stawiamy na czytelny i przyjazny przekaz np. na temat etapu tego procesu.

B. ABC Kredytu. Etycznie informujemy o ofertach kredytów

Uruchomiliśmy stronę nt. odpowiedzialnego kredytowania z kalkulatorem zdolności kredytowej, który jest bardzo często wykorzystywany przez klientów, obecnych i przyszłych. Strona prowadzi klienta przez proces decydowania się na zaciągnięcie kredytu i edukuje w takich zakresach jak: rodzaje kredytu, osobista historia kredytowa w BIK, różne scenariusze dla klienta na wypadek pozytywnej i negatywnej decyzji banku, na co warto zwrócić uwagę przed wzięciem kredytu, ubezpieczenie kredytu etc.

DOBRA PRAKTYKA:

Stosujemy „Dobre praktyki w zakresie standardów reklamowania kredytu konsumenckiego”. To zbiór rekomendacji, które dotyczą konstruowania przekazów reklamowych przez podmioty rynku finansowego. Ujednolicają zakres informacji w reklamach, co umożliwia klientom porównywanie ofert. Dotyczą trzech aspektów: sposobu prezentacji treści pouczenia prawnego, ogólnych wytycznych dla tworzenia materiałów reklamowych oraz określenia, jak powinna wyglądać reklama kredytu w zależności od nośnika, by była zrozumiała i przejrzysta dla odbiorców. Rekomendacje zostały wypracowane przez Związek Banków Polskich, Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i Związek Firm Pożyczkowych.

Przyjęcie „Dobrych praktyk” skutkowało w 2017 roku wdrożeniem zasad i procedury wprowadzania nowych produktów. Określa ona tryb inicjowania wprowadzania nowego produktu, prowadzenia analiz ryzyka, uzgodnień pomiędzy komórkami mBanku, tworzenia regulacji wewnętrznych i wprowadzania nowego produktu do użycia.

Aktualność zawartości materiałów na ekspozycji placówek podlega stałej kontroli, którą prowadzi audyt wewnętrzny.

C. Odmawiamy finansowania nieodpowiedzialnej działalności biznesowej

Jesteśmy sygnatariuszami 10 Zasad UN Global Compact od 2015 roku. Świadomie ograniczyliśmy relacje z przedsiębiorstwami, które łamią te zasady. Przyjęliśmy też formalnie „Politykę obsługi i finansowania podmiotów prowadzących działalność w obszarach szczególnie wrażliwych pod względem ryzyka reputacji mBanku”. Zakłada ona ograniczenie usług mBanku firmom, które prowadzą działalność:

  • w oparciu o wykorzystanie pracy dzieci, pracy przymusowej lub w inny sposób w sposób rażąco naruszają prawa człowieka;
  • ukierunkowaną na gospodarczą eksploatację terenów cennych przyrodniczo,
  • zagrażającą światowemu dziedzictwu kultury.

 

 

Ograniczenia stosowane są w procesie kredytowym oraz przy otwarciu rachunków. Dotyczą nowych klientów oraz nowego finansowania obecnych klientów od 2016 roku.

W przypadku finansowania inwestycji przede wszystkim staramy się eliminować ryzyko prawne – sprawdzamy, czy dana inwestycja posiada prawomocne decyzje i zgody wydane przez stosowne organa administracji. Ograniczamy ryzyka zaangażowania środków klientów mBanku w projekty, które nie są realizowane zgodnie z prawem, np. bez konsultacji społecznych czy bez kompensaty strat środowiskowych. W przypadku dużych projektów inwestycyjnych, kredytowanych przez konsorcja banków, zatrudniamy lub żądamy zatrudnienia doradcy technicznego, który zabezpiecza proces inwestycyjny i monitoruje na bieżąco jego przebieg. Daje to szansę szybkiego wychwycenia ewentualnych nieprawidłowości, w tym społecznych lub środowiskowych.