Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Udział akcji mBanku w indeksach giełdowych

Akcje mBanku są składową indeksów GPW: WIG, WIG Poland, WIG20, WIG30 i WIG-Banki. Ponadto 15 grudnia 2017 roku Giełda Papierów Wartościowych dołączyła akcje mBanku do nowego składu indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index. Akcje mBanku wchodzą też w skład indeksów pochodnych opartych na WIG20.

Indeks, który obejmuje wszystkie spółki notowane na Rynku Głównym GPW spełniające bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach. Udział mBanku w indeksie WIG wynosi 1,93%.

Indeks obliczany na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Rynku Głównego GPW. Udział mBanku w indeksie WIG20 wynosi 2,94%. mBank wchodzi w skład indeksu WIG20 od 1994 roku, czyli od momentu jego powstania.

Indeks, który obejmuje 30 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW. Udział mBanku w indeksie WIG30 wynosi 2,72%.

Indeks sektorowy WIG-Banki obliczany jest od 31 grudnia 1998 roku. W jego skład wchodzą spółki, które są zakwalifikowane do indeksu WIG i równocześnie należą do sektora bankowego. Udział mBanku w indeksie WIG-Banki to 6,47%.

WIG Poland jest indeksem, który grupuje jedynie polskie spółki notowane na Rynku Głównym GPW. Muszą one też spełniać bazowe kryteria, które decydują o obecności spółek w indeksach. Ewentualne zmiany składu indeksu dokonywane są na koniec każdego kwartału, a GPW oblicza go od 22 grudnia 2003 roku.

To indeks oparty na notowaniach cen akcji 32 europejskich spółek giełdowych, które pochodzą z krajów Europejskiej Unii Monetarnej (EMU), a ich głównym źródłem dochodów jest działalność bankowa.

mBank znalazł się wśród 28 spółek, które weszły w skład RESPECT Indeksu. Trafiają do niego firmy o najwyższej płynności, prowadzące odpowiedzialne działania wobec środowiska, społeczności i pracowników.

RESPECT Index powstał w 2009 roku z inicjatywy warszawskiej GPW. Badanie spółek i podawanie składu indeksu odbywa się w drugiej połowie każdego roku. Oceny dokonuje firma Deloitte.