Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Wprowadzenie

Otoczenie wpływa na możliwości rozwoju i funkcjonowanie organizacji. Kreuje szanse, ale również bariery i zagrożenia.

Na możliwości funkcjonowania i rozwoju wpływają też wzajemne stosunki z interesariuszami Banku. Jako instytucja zaufania publicznego dużą wagę przywiązujemy do uczciwości w relacjach biznesowych, a naszych partnerów i klientów traktujemy w sposób odpowiedzialny.

Przyglądamy się kontekstowi zmian na świecie i w obszarze bankowości. Wiemy, że żaden biznes nie działa w izolacji, a jako bankowcy nie możemy kierować się tylko liczbami.

Odpowiedzią na zmieniające się otoczenie i wyzwania stające przed Bankiem jest strategia „mobilny Bank”, z empatią jako jej pierwszym filarem – przyjęta do realizacji w 2016 roku. Nowa koncepcja opiera się na erze klienta, erze mobilności i erze efektywności.