Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Kapitał finansowy

Czym dla nas jest kapitał finansowy?

Kapitał finansowy jest z perspektywy banku jednym z kluczowych kapitałów. Rozumiemy go jako zasób funduszy, które pozyskujemy z naszego otoczenia, m.in. od klientów, akcjonariuszy i obligatariuszy oraz z wygenerowanych przez Grupę zysków. Szczególną wagę przykładamy do bezpieczeństwa powierzonych środków.

Przetwarzamy powierzone środki w konkretne produkty i usługi finansowe. Zapewniamy klientom finansowanie za pomocą kredytów, pożyczek, grantów, usług faktoringu oraz leasingu, a także poprzez działalność operacyjną i inwestycje. Dzięki tym produktom klienci mogą finansować przedsięwzięcia, zarządzać oszczędnościami, dokonywać transakcji oraz uzyskiwać dostęp do rynków finansowych. Zyskują możliwość realizacji swoich potrzeb różnego rodzaju – mieszkaniowych, konsumpcyjnych, inwestycyjnych i potrzebę samorealizacji.

Korzyścią dla gospodarki i społeczeństwa jest powstawanie nowych miejsc pracy, a także wzrost gospodarczy, którego namacalnym znakiem są podatki odprowadzane przez naszych klientów i mBank.

Jako bank notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych koncentrujemy się na tworzeniu wartości dla naszych akcjonariuszy m.in. poprzez ciągłą dbałość o wzmacnianie siły i stabilności Grupy Kapitałowej mBanku. Osiągane przez Grupę obecnie wyniki to efekt napędzanego konsumpcją ożywienia gospodarczego, jak i konsekwentnego wdrażania strategii biznesowej.

Jak zarządzamy kapitałem finansowym?

  • Efektywność to podstawa działania mBanku. Jednym z filarów strategii „mobilny Bank” jest nacisk na efektywność, która przekłada się na rentowność działalności. W 2017 roku kontynuowaliśmy działania w celu utrzymania wysokich dochodów z działalności podstawowej, przy jednoczesnym zachowaniu dyscypliny kosztów. Naszą ambicją jest znalezienie się w gronie trzech najbardziej efektywnych banków giełdowych w Polsce.
  • Mamy różnorodne źródła finansowania. Optymalizujemy bilans banku między innymi poprzez dywersyfikację bazy finansowania oraz podnoszenie udziału aktywów o wyższej rentowności.
  • Działamy zgodnie z regulacjami. Jako instytucja zaufania publicznego zarządzamy kapitałem finansowym zgodnie z wymogami regulacyjnymi oraz wewnętrznymi politykami i strategiami.
  • Wysoka dywidenda. Działamy w kierunku corocznej wypłaty dywidendy w wysokości co najmniej 50% zysku, o ile będzie to zgodne z oczekiwaniami Komisji Nadzoru Finansowego. Będziemy nadal wzmacniać bezpieczeństwo finansowania działalności.