Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Interesariusze mBanku

Z kim mamy relacje? Nasi interesariusze

Główne grupy interesariuszy mBanku to:

  • Pracownicy – pracownicy etatowi, studenci i potencjalni pracownicy.
  • Inwestorzy – Commerzbank – inwestor strategiczny, inwestorzy instytucjonalni, inwestorzy indywidualni, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, agencje ratingowe i domy maklerskie.
  • Klienci – klienci korporacyjni, instytucje rynku finansowego, przedsiębiorstwa, w tym mikroprzedsiębiorcy, klienci indywidualni, Rzecznik Finansowy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – UOKiK.
  • Partnerzy biznesowi – kluczowi dostawcy, spółki zależne, w których bank ma udziały mniejszościowe.
  • Społeczeństwo/Otoczenie instytucjonalne – Komisja Nadzoru Finansowego, Związek Banków Polskich – ZBP, Narodowy Bank Polski, media.

Podejmujemy faktyczny dialog z naszymi interesariuszami i robimy znacznie więcej niż wymagają od nas regulacje prawne. Dobieramy metody budowania relacji adekwatne do potrzeb konkretnej grupy – są to zarówno relacje silnie sformalizowane, jak i nieformalne czy badania ilościowe. Zawsze dbamy o obustronne korzyści w relacjach z naszymi partnerami oraz, niezależnie od ich charakteru, o otwartą, przejrzystą komunikację.

Jak dbaliśmy o relacje z interesariuszami w 2017 roku?:

  • dostarczamy i wymieniamy informacje z uczestnikami rynku kapitałowego za pośrednictwem naszego serwisu Relacji Inwestorskich,
  • prowadzimy regularne badania rynkowe,
  • prowadzimy cykliczne badania zaangażowania pracowników,
  • prowadzimy proces oceny pracowniczej, której elementem jest ocena postaw wobec klientów,
  • rozwijamy wielokanałowy kontakt z klientami, co daje nam możliwość dokładnego poznania ich potrzeb, problemów i oczekiwań.