Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

System szkoleniowy mBanku

Nasza filozofia rozwoju i oceny pracowników

Na rozwój pracowników patrzymy szeroko, nie tylko w kontekście potrzeb organizacji, ale pozazawodowych pasji personelu . Planowanie rozwoju w większości pozostawiamy w rękach samych pracowników.  Rolą menadżera jest wsparcie ich w tym działaniu, inspirowanie i stwarzanie nowych możliwości do rozwoju, m.in. poprzez dobór zadań i zapewnianie dostępu do różnorodnych doświadczeń.

Działania rozwojowo-szkoleniowe Grupy mBanku łączą formalne i nieformalne sposoby uczenia się. Stawiamy na naukę przez doświadczenie oraz bieżące udzielanie informacji zwrotnych.

Udostępniamy pracownikom różnorodne narzędzia pozwalające na nieograniczoną mobilną naukę. Ponadto dbamy o uzupełnianie i aktualizację ich wiedzy o przepisach regulujących działanie banków. W tym celu organizujemy szkolenia, spotkania, których celem jest dzielenie się wiedzą, webinary czy e-learning.

Rozwój pracowników wspierają również elementy systemu motywacyjnego, jak choćby ocena pracownicza, dbałość o work-life balance, mobilne miejsce pracy czy wolontariat pracowniczy.

Nasze działania w  zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i employer brandingu zostały w 2017  docenione licznymi nagrodami. Są to m.in. Top Employers, Best Quality Employer, I love my Job, Siła Przyciągania „Pulsu Biznesu” (główna nagroda za kampanię Bankowe Talenty), EB Stars i EB Creator.

Nasze szkolenia

Szkolenia i inne działania rozwojowe w Grupie mBanku są dopasowane do potrzeb pracowników oraz do bieżącej strategii pracodawcy. W 2017  były to m.in.:

 • Program rozwojowy „Rola menedżera w nowej strategii”, skierowany do wszystkich menadżerów grupy i opierający się na dwóch modułach odpowiadających filarom nowej strategii – empatii i efektywności.
W 2017 roku 100 menedżerów różnorodnych obszarów mBanku wzięło udział w warsztatach, których wątkiem przewodnim było aktywne słuchanie. To element budowania kultury organizacji opartej na empatii.
 • Program „Gospodarz, projektant, coach”, wspierający rozwój kompetencji młodych menedżerów.
 • Praca z wynikami badania kultury zaangażowania – budowanie zaangażowanego środowiska pracy.
 • Szkolenie online „Twój plan rozwoju”, wspierające pracowników w tworzeniu zindywidualizowanych planów rozwoju.
 • Pracownicy zajmujący się obsługą klienta biorą udział w szkoleniach uwrażliwiających na potrzeby osób z niepełnosprawnością. W 2017 pracownicy działu HR uczestniczyli w szkoleniu nt. rekrutacji takich osób, ich potrzeb oraz komunikacji z nimi.

Zaloguj się do rozwoju. Jak zachęcamy do kształcenia się?

Na platformie szkoleniowej, dostępnej w intranecie dla wszystkich pracowników, można znaleźć informacje o aktualnie realizowanych programach rozwojowych. Można za jej pośrednictwem zapisać się na szkolenie lub wziąć udział w e-learningu. Działania rozwojowe komunikujemy również tradycyjnie, m.in. poprzez mailing bezpośredni.

Prowadzimy szerokie wewnętrzne akcje promujące rozwój pracowników. Należą do nich:

 • Za pośrednictwem strony „Zaloguj się do rozwoju” informujemy pracowników o dostępnych w banku narzędziach rozwojowych, podpowiadamy, jak ich używać, polecamy ciekawe artykuły.
 • „Porozmawiajmy o rozwoju” to program, którego celem jest wsparcie menedżerów w prowadzeniu rozmów z pracownikami o ich rozwoju oraz w projektowaniu go.
 • Program „Wyróżniają nas ludzie” powstał, aby docenić pracowników, którzy wyróżniają się zaangażowaniem w pracę i realizację wartości mBanku, są wybitnymi menedżerami lub innowatorami.
 • „Dni rozwoju” to cykliczna akcja, odbywająca się jednocześnie w całej organizacji. W jej trakcie przedstawiamy możliwości rozwojowe, jakie stwarza nasza organizacja, oraz zachęcamy do korzystania z nich.

Mobilne narzędzia rozwoju

Mocno wspieramy mobilny rozwój pracowników. Mobilne narzędzia rozwojowe, które proponujemy pracownikom, to m.in:

 • LinkedIn Learning. Narzędzie, udostępniane wszystkim pracownikom, zapewnia dostęp do bazy ponad 10 tys. kursów. Są one poświęcone zarówno umiejętnościom miękkim czy technicznym, jak i rozbudowanym ścieżkom rozwoju, opartym na rekomendacjach praktyków biznesu.
 • Harvard Business Review Polska. W ramach programu rozwoju ICAN Corporate nasi pracownicy otrzymywali nielimitowany dostęp do zasobów cyfrowej biblioteki magazynu „Harvard Business Review Polska” oraz modułu szkoleniowego „O sztuce pisania w biznesie” ICAN Business Advisor.
 • Biblioteka cyfrowa NASBI. To dostępne dla pracowników mBanku repozytorium książek biznesowych, informatycznych kursów wideo oraz wiedzy menedżerskiej.
 • Biblioteka cyfrowa Legimi. Nasi pracownicy mogą swobodnie korzystać z jej bogatych zasobów e-booków i audiobooków.
 • Platforma do nauki języka angielskiego e-Tutor. W jej zasobach znajduje się ponad 800 lekcji na wszystkich poziomach zaawansowania oraz 150 lekcji biznesowego angielskiego.

Jak identyfikujemy potrzeby szkoleniowe?

Prowadzimy Badanie Potrzeb Efektywnościowych (BPE). Umożliwia ono bieżącą analizę potrzeb rozwojowych – z punktu widzenia jednostek organizacyjnych, poszczególnych pracowników oraz mBanku jako całości.

Badaniem objęci są członkowie zarządu, dyrektorzy jednostek organizacyjnych oraz przełożeni ze średnich i niższych szczebli. Na podstawie jego wyników opracowujemy plany wzrostu efektywności w sferze rozwoju i szkoleń –  dla poszczególnych obszarów działalności i jednostek organizacyjnych

Jak sprawdzamy skuteczność szkoleń?

 • raporty podsumowujące firmy szkoleniowe zawierające ich wnioski i obserwacje;
 • spotkania podsumowujące szkolenie (rozmowa prowadzącego z pracownikiem działu HR i menedżerem);
 • ankiety ewaluacyjne;
 • bezpośrednie spotkania pracownika działu HR z uczestnikami szkolenia;
 • prace lub zadania domowe dla uczestników szkolenia, ocenianych przez trenera lub menedżera;
 • plan aktywności poszkoleniowych uczestników;
 • kontraktowanie pomysłów do wdrożenia po szkoleniu pomiędzy uczestnikiem a menedżerem lub pracownikiem działu HR;
 • dzielenie się zdobytą wiedzą przez uczestników.