Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Podstawowe wskaźniki efektywności

„Jesteśmy jednym z najbardziej efektywnych banków w Polsce”.

Wyznaczając swoje cele finansowe na lata 2016-2020, przyjęliśmy ambitne założenia dotyczące przede wszystkim efektywności kosztowej oraz rentowności aktywów i kapitału. Ponadto, intencją mBanku jest coroczna wypłata dywidendy w wysokości co najmniej 50% zysku, o ile będzie to zgodne z oczekiwaniami Komisji Nadzoru Finansowego w tym zakresie, jak również wzmacnianie bezpieczeństwa finansowania działalności.

Aspiracje finansowe Grupy mBanku oraz ich realizację prezentujemy w poniższej tabeli:

Miara finansowa Pozycja docelowa Komentarz do realizacji celu
Efektywność kosztowa,
Koszty/dochody (C/I)
Top 3 w Polsce, rokrocznie tzn. być w gronie trzech najbardziej efektywnych banków giełdowych w Polsce
 • C/I po trzech kwartałach 2017 roku wyniósł 46,8%; mBank plasował się na czwartej pozycji wśród grupy rówieśniczej banków notowanych na GPW.
  (Średni wskaźnik dla sektora bankowego w Polsce według danych KNF na koniec września 2017 roku wyniósł 50,9% – z wyłączeniem podatku bankowego).
 • C/I na koniec 2017 roku wyniósł 45,9%.
Zwrot z kapitału,
ROE netto
Top 3 w Polsce, rokrocznie tzn. być w gronie trzech czołowych banków giełdowych w Polsce, przy założeniu ROE uwzględniającego wypłatę dywidendy
 • ROE na koniec 2017 roku wyniósł 7,9%; mBank plasował się na szóstej pozycji wśród grupy rówieśniczej banków notowanych na GPW, przy czym nie wypłacał dywidendy z zysków za poprzednie lata.
  (Średni wskaźnik dla sektora bankowego w Polsce według danych KNF na koniec 2017 roku wyniósł 7,1%).
 • ROE na koniec 2017 roku wyniósł 8,3%.
Rentowność aktywów,
ROA netto
Top 3 w Polsce, w 2020 roku tzn. być w gronie trzech banków giełdowych z najwyższym zwrotem z aktywów
 • ROA na koniec 2017 roku wyniósł 0,80%; mBank plasował się na siódmej pozycji wśród grupy rówieśniczej banków notowanych na GPW.
  (Wskaźnik dla sektora bankowego w Polsce według danych KNF na koniec 2017 roku wyniósł 0,78%).
 • ROA na koniec 2017 roku wyniósł 0,83%.
Pozycja kapitałowa, adekwatność dotycząca kapitału podstawowego
CET1
Utrzymywać zdolność wypłaty dywidendy pod względem wskaźnika CET1, rokrocznie – utrzymywać wskaźnik minimum 1,5 punktu procentowego powyżej wymogu kapitałowego dla mBanku
 • mBank na koniec września 2017 roku był drugim najlepiej skapitalizowanym bankiem wśród grupy rówieśniczej podmiotów notowanych na GPW; na koniec września 2017 roku wskaźnik CET1 (17,83%) był o ponad 4,6 punktu procentowego wyższy od minimalnego wymogu kapitałowego dla Grupy mBanku, przy czym wymóg ten uwzględnia najwyższy, spośród nałożonych na banki w Polsce, bufor kapitałowy związany z portfelem walutowych kredytów hipotecznych.
  (Średni wskaźnik CET1 dla sektora bankowego w Polsce według danych KNF na koniec września 2017 roku wyniósł 17,2%).
 • Wskaźnik CET1 na koniec 2017 roku wyniósł 18,3%.
Stabilność finansowania, kredyty/depozyty (L/D) Utrzymywać wskaźnik L/D na poziomie co najwyżej nieznacznie przekraczającym 100%, rokrocznie
 • Wskaźnik L/D na koniec 2017 roku wyniósł 92,3%. (Wskaźnik dla sektora bankowego w Polsce według danych KNF na koniec 2017 roku wyniósł 97,7%).