Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Etyka i wartości

Model wartości i zachowań. Zawsze spójni

Od lat naszym istotnym celem jest spójność deklarowanych wartości z praktyką. Przekładamy je na codzienne działania banku, których podmiotem jest klient. To dlatego wiele pionierskich rozwiązań opartych o faktyczną współpracę z klientami powstało właśnie w mBanku.

Wyróżnik mBanku – prawdziwa otwartość na dialog wynika z przyjętej przez nas filozofii prowadzenia biznesu. Jest konsekwencją pięciu wartości: > myślenia klientem, > patrzenia w przyszłość, > upraszczania, > zaangażowania i > profesjonalizmu. Leżą one u podstaw kultury naszej organizacji i są motorem jej ciągłego rozwoju. Spójność między deklarowanymi wartościami a praktyką wzmacnia zaufanie klientów do nas i naszą wiarygodność.

Sprecyzowany model wartości i zachowań to wyraz wewnętrznej spójności naszej organizacji. Reguluje on obustronne relacje wewnętrzne na linii pracownik – pracownik i pracownik – zarząd. Stanowi punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji i kształtowaniu relacji w pracy na co dzień.

Jakie postawy i zachowania wynikają z pięciu wartości mBanku?

  • Rozumiemy potrzeby klientów oraz dostarczamy im efekty naszej pracy i rozwiązania najwyższej jakości, co możliwe jest dzięki współpracy i budowaniu z nimi trwałych relacji.
  • Jesteśmy otwarci na zmiany i innowacyjni oraz poszukujemy nowych, ciekawych rozwiązań odważnie wyprzedzających dotychczasowe trendy.
  • Propagujemy proste i zrozumiałe podejście do działania oraz komunikacji z klientami. Wyrażamy tym samym szacunek dla ich czasu i dążymy do obustronnych korzyści.
  • Mamy silną motywację i dążymy do pełnej realizacji postawionych celów, dzięki czemu przyczyniamy się do rozwoju organizacji i kreowania wartości dla interesariuszy.
  • Kładziemy nacisk na wiedzę i kompetencje, co odzwierciedla się w profesjonalnym podejściu do pracy oraz stałym poszukiwaniu możliwości rozwoju.

Code of Conduct

Wszystkich pracowników, kadrę zarządzającą i członków zarządu obowiązuje Code of Conduct. To kodeks dobrych praktyk mBanku. Zdefiniowaliśmy w nim podstawowe reguły, które dotyczą dozwolonych i niedozwolonych praktyk biznesowych, finansów, właściwego zachowania w miejscu pracy i odpowiedzialności społecznej. Określa on zarówno relacje wewnątrz firmy, jak i w kontaktach z dostawcami i partnerami zewnętrznymi.