Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Perspektywa krótko-, średnio- i długoterminowa

Perspektywa krótko- i średnioterminowa

Finanse

 Wynik odsetkowy i marża (lekko pozytywny)
 Dalszy stopniowy wzrost marży odsetkowej wynikający ze zmieniającej się struktury portfela kredytowego (więcej produktów o wyższej rentowności).
 Brak możliwości dalszej redukcji kosztów finansowania.
 Wynik prowizyjny (neutralny)
 Stale rosnąca transakcyjność klientów i silna akwizycja w segmencie detalicznym i korporacyjnym.
 Dostosowanie opłat utrudnione ze względu na konkurencję.
 Koszty ogółem (lekko negatywny)
 Koszty zależne od banku utrzymane pod kontrolą.
 Składka do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na zbliżonym poziomie.
 Wzrost amortyzacji spowodowany kontynuacją inwestycji w IT.
 Odpisy na kredyty (lekko negatywny)
 Wpływ zmiany kompozycji udzielanych kredytów.
 Potencjalny wzrost salda rezerw z powodu IFRS 9.
 Wysoka jakość aktywów wspierana przez dobrą sytuację gospodarczą i niskie bezrobocie.

 

Biznes i operacje

Biznes i operacje
 • Dalszy rozwój kanału mobilnego jako podstawowego sposobu kontaktu z bankiem i codziennego zarządzania finansami oraz doskonalenie platformy internetowej.
 • Rozwój rozwiązań mobilnych dla klientów korporacyjnych.
 • Kontynuacja współpracy z Grupą AXA, szczególnie w segmencie produktów ubezpieczeniowych stand-alone.
 • Dalsza automatyzacja procesów wewnętrznych w banku oraz kontynuacja rozwoju procesów opartych na rozwiązaniach mobilnych.
 • Dalsza aktywna akwizycja klientów młodych.
 • Utrzymywanie pozycji banku pierwszego wyboru w segmencie K2 i dynamiczny wzrost biznesu w segmencie K3.

Zakładamy, że w horyzoncie krótkoterminowym i średnioterminowym – czyli do roku 2020 – nie nastąpią istotne zmiany w otoczeniu rynkowym, konkurencyjnym i regulacyjnym. Sytuacja makroekonomiczna nadal będzie sprzyjać branży, a konsolidacja sektora będzie kontynuowana. Grupa mBanku, choć nie wyklucza akwizycji, konsekwentnie rozwija się w sposób organiczny.

Na rynku bankowym nadal będziemy obserwować intensywny rozwój segmentu płatności mobilnych. W mBanku udział kanałów cyfrowych w sprzedaży oraz zdobywaniu nowych klientów jest istotnie wyższy niż w konkurencyjnych bankach, które historycznie rozwijały model dystrybucji oparty na sieci oddziałów. Pozostajemy wierni zasadzie „przede wszystkim mobilność”, zgodną z naszą ambicją, aby zapewniać naszym klientom przyjazny, wielokanałowy dostęp do usług. Dokładamy starań, aby klienci wybierali mBank „na zawsze”, a zadowoleni ze współpracy polecali go swoim znajomym i rodzinie. Grupa mBanku będzie wzmacniać swoją kluczową przewagę konkurencyjną, kontynuując inicjatywy informatyczne i cyfryzacyjne, w rezultacie których usprawnia i automatyzuje procesy wewnętrzne, istotne z punktu widzenia klienta.

Kontynuujemy również transformację cyfrową w pionie bankowości korporacyjnej. Będzie ona polegała zarówno na digitalizacji niektórych produktów (m.in. poprzez ograniczenie stosowania dokumentów w formie papierowej), dalszym ulepszaniu aplikacji mCompany Net zgodnie z oczekiwaniami klientów, jak i na automatyzacji i upraszczaniu procesów wewnętrznych.

Perspektywa długoterminowa

Finanse

Finanse
 • Zapewnienie stabilności finansowania w długim terminie i utrzymywanie wskaźnika kredyty/depozyty na poziomie ok. 100%.
 • Utrzymywanie trwałej zdolności do wypłaty dywidendy.
 • Utrzymywanie pozycji wśród liderów efektywności w sektorze bankowym.

Biznes i operacje

Biznes i operacje
 • Ciągły wzrost bazy klientów poprzez budowanie silnych relacji i dbałość o satysfakcję klienta z jakości usług, spersonalizowaną ofertę produktową i innowacyjne rozwiązania.
 • Kontynuacja działań mających na celu wypracowanie oferty produktów dostosowanych do potrzeb naszych klientów oraz przejrzystych i zrozumiałych warunków ich oferowania, w myśl zasady, że klient jest w centrum uwagi i działań banku.
 • Umacnianie pozycji i wizerunku banku jako ikony mobilności.
 • Reagowanie na trendy demograficzne i zmieniające się zachowanie klientów.
 • Obserwowanie i testowanie rozwiązań i technologii z wysokim potencjałem.
 • Dalsze inwestowanie w cyberbezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo danych, transakcji i środków powierzonych przez klientów.
 • Doskonalenie wielokanałowego modelu sprzedaży i obsługi klienta ze szczególnym akcentem na rozwijanie bankowości mobilnej.
 • Aktywna współpraca z administracją publiczną w obszarze cyfryzacji usług na rzecz obywateli.
 • Pozostanie atrakcyjnym pracodawcą dla najbardziej utalentowanych pracowników tworzących najbardziej innowacyjne rozwiązania w sektorze usług finansowych.

Biznes mBanku rozwijamy odpowiedzialnie i racjonalnie, łącząc długoterminowe założenia wzrostu z miarami efektywności – przede wszystkim z relacją kosztów do dochodów (C/I). Wskaźnik ten plasuje nas obecnie wśród liderów sektora bankowego. Jesteśmy ponadto jednym z najbardziej efektywnych banków w Polsce pod względem dochodów i zysku netto przeliczanego na pracownika lub placówkę. W perspektywie długoterminowej będziemy starać się utrzymać pozycję wśród liderów efektywności w sektorze bankowym.

W 2012 roku, po 10 latach przerwy, powróciliśmy do wypłacania dywidendy swoim akcjonariuszom, jednak z zysku za lata 2014-2016 dywidenda nie została wypłacona ze względu na zalecenia regulatora. Utrzymanie trwałej zdolności do wypłaty dywidendy, pomimo zaostrzania wymogów regulacyjnych, jest elementem strategii na lata 2016-2020 „mobilny bank” oraz celem w perspektywie długoterminowej. Więcej na temat polityki dywidendy w Baza kapitałowa Grupy mBanku.

Grupa mBanku oczekuje ciągłego wzrostu bazy klientów. Służyć temu ma budowanie silnych relacji i dbałość o satysfakcję klienta z jakości usług, ale także spersonalizowana oferta produktowa i innowacyjne rozwiązania. Zamierzamy wciąż udoskonalać wielokanałowy model sprzedaży i model obsługi klienta, ze szczególnym akcentem na rozwijanie bankowości mobilnej.

Aby umacniać pozycję i wizerunek banku jako ikony mobilności, będziemy kontynuować działania mające na celu wypracowanie prostych i zrozumiałych produktów oraz przejrzystych warunków, uznając potrzeby klienta za punkt wyjścia wszystkich naszych decyzji.

Wyzwaniem na przyszłość dla Grupy będzie reagowanie na trendy demograficzne i zmieniające się zachowanie klientów, w czym ma nam pomóc m.in. obserwowanie i testowanie rozwiązań oraz technologii z wysokim potencjałem. Poza tym planujemy dalsze inwestycje w cyberbezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo danych, transakcji i środków powierzonych przez klientów.

Podstawą do wdrażania wizji i realizacji strategii są ludzie. Dlatego planujemy pozostać atrakcyjnym pracodawcą dla najbardziej utalentowanych pracowników, tworzących najbardziej innowacyjne rozwiązania w sektorze usług finansowych.