Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Kapitał ludzki

Czym dla nas jest kapitał ludzki?

Unikalna kultura organizacyjna mBanku zakłada szczególne podejście do relacji z pracownikami. Mamy świadomość, że to dzięki niemu było możliwe stworzenie innowacyjnej i cieszącej się dużym zaufaniem klientów marki mBanku.

Na bazie zasobów fachowej wiedzy, postaw, motywacji, zdolności, doświadczenia i umiejętności pracowników – czyli kapitału ludzkiego mBanku, nasza marka zbudowała najwyższy potencjał tworzenia wartości wśród wszystkich marek branży bankowej w Polsce (badanie BrandZ Ranking 2016, Millward Brown). Wiemy, że ta pozycja przekłada się na rosnące wyniki operacyjne. Przyczyniają się do nich bezpośrednio fachowe umiejętności i wiedza naszych pracowników.

Siłę marki buduje jednak nie tylko specjalistyczna wiedza, ale też umiejętność tworzenia przez naszych pracowników empatycznych relacji z klientami. Te umiejętności to ważna część kapitału ludzkiego mBanku.

Rozumiemy przez nie faktyczne wdrażanie postawy opisanej w misji mBanku „Pomagać. Nie wkurzać. Zachwycać. Gdziekolwiek”. W te relacje wpisane jest m.in. uproszczona, otwarta, przyjazna, odpowiadająca na potrzeby drugiej strony komunikacja, która stanowi też podstawę relacji wewnętrznych i fundament kultury organizacji. Wyróżniają nas nasi ludzie, nasze podejście do nich i ich unikalne zasoby.

Naszą ambicją jest dalsze umacnianie w spółkach Grupy tej unikalnej kultury, w oparciu o którą zbudowaliśmy innowacyjną markę. To dzięki niej jesteśmy bankiem innym niż wszystkie.

Jak zarządzamy kapitałem ludzkim?

  • Nasze podejście do pracowników jest świadome, co odzwierciedlają wewnętrzne standardy i regulacje. Najważniejszymi aktami wewnętrznymi regulującymi kwestie zatrudniania i zarządzania pracownikami są „Regulamin pracy mBanku”, „Regulamin wynagradzania pracowników mBanku” oraz „Regulamin premiowania pracowników mBanku”. Uzupełniają je procedury związane z selekcją i rekrutacją, działaniami rozwojowymi czy procesem oceny pracowników. Poszczególne polityki i procedury przyjmowane są przez mBank, a następnie przez spółki zależne. W praktyce, o ile specyfika prowadzonej działalności nie wymusza odstępstw, rozwiązania te są takie same w całej Grupie mBanku. Zapewniamy efektywną współpracę i komunikację w ramach całej Grupy mBanku dzięki Systemowi Zarządzania przez Cele (MbO). Kładzie on nacisk na cele solidarnościowe, integrujące i będące motorem współpracy nie tylko w ramach mBanku, ale całej Grupy.
  • Wspieramy naszych pracowników w rozwoju. Nie tylko w obszarze budowania fachowych kompetencji, ale też w rozwijaniu często wyjątkowych zainteresowań osobistych. Zapewniamy im szkolenia i programy rozwijające kompetencje menedżerskie, sprzedażowe i komunikacyjne oraz wspieramy ich w działalności społecznej i realizowaniu pasji.
  • Dbamy o przyjazne wdrażanie nowych osób. Chcemy, aby wszyscy pracownicy, w tym zwłaszcza ci, którzy dopiero zaczynają pracę, czuli się w naszej organizacji dobrze, znali obowiązujące zasady i nasze wartości. Dlatego nowozatrudnieni, nawet stażyści, przechodzą szkolenie wprowadzające, podczas którego zdobywają informacje o procedurach, produktach, historii i bieżącym funkcjonowaniu banku.
  • Mamy kompleksowe podejście do polityki wynagrodzeń. Zapewniamy godziwe, pod każdym względem, warunki zatrudnienia. Zależy nam również na zapewnieniu przyjaznego, niedyskryminującego środowiska pracy. W poszczególnych spółkach Grupy oferujemy pracownikom bardzo zbliżony zakres benefitów pozapłacowych, m.in. współfinansowanie przez pracodawcę prywatnej opieki medycznej oraz dostęp do obiektów sportowych. Pracownicy mają również możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie.
  • Zapewniamy atrakcyjne warunki i innowacyjne narzędzia pracy.  Wspieramy motywację pracowników, ich pasje i zainteresowania, które pozwalają im zachowywać równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, np. w sekcjach Klubów mBanku. Od lat realizujemy program „Wyróżniają Nas Ludzie”. Jego celem jest promowanie pracowników, którzy  w swoich działaniach i swoją postawą reprezentują wartości mBanku, myśleniem i pomysłami wyprzedzają teraźniejszość, wykazują się ponadprzeciętnym zaangażowaniem wykraczającym poza podstawowy zakres obowiązków lub przyczyniają się do wdrażania nowatorskich rozwiązań.

System motywacyjny mBanku obejmuje zarówno politykę wynagradzania, jak i elementy niematerialne (np. możliwości rozwoju zawodowego). System ten odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu kultury korporacyjnej i buduje przewagę konkurencyjną poprzez pozyskiwanie i utrzymywanie kompetentnych pracowników.