Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek w Grupie mBanku wyniosły w 2017 roku 507,7 mln zł, co oznacza wzrost o 39,0%. Koszty ryzyka osiągnęły poziom 61 punktów bazowych, w porównaniu do 46 punktów bazowych w 2016 roku.

mln zł 2016 2017 Zmiana
w mln zł
Zmiana
w %
Bankowość Detaliczna -284,9 -342,6 -57,7 20,3%
Korporacje i Rynki Finansowe -78,2 -166,0 -87,8 112,2%
Pozostałe -2,3 0,9 3,2 +/-
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek razem -365,4 -507,7 -142,3 39,0%

Wartość odpisów netto na ryzyko kredytowe w pionie Bankowości Detalicznej wyniosła w 2017 roku 342,6 mln zł, wobec 284,9 mln zł w 2016 roku. Wzrost rezerw wynikał głównie ze wzrostu wolumenu i zmiany struktury portfela kredytów detalicznych, z rosnącym udziałem kredytów niehipotecznych (kredytów niezabezpieczonych).

Wartość odpisów netto na ryzyko kredytowe w pionie Korporacji i Rynków Finansowych wyniosła w 2017 roku 166,0 mln zł, wobec 78,2 mln zł w 2016 roku. Na niski poziom rezerw w 2016 roku wpłynęło rozwiązanie rezerw na ryzyko kredytowe związane ze sprzedażą wierzytelności niepracujących oraz wypłatą ubezpieczenia kredytu przez KUKE (Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych), podczas gdy rezerwy na kredyty w 2017 roku osiągnęły bardziej znormalizowany poziom.