Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Kapitał społeczny

Czym dla nas jest kapitał społeczny?

Kapitał społeczny bazuje na relacjach z otoczeniem, przestrzeganiu wspólnie ustalonych norm i zbudowanym w ten sposób zaufaniu. Świadome dbanie o relacje powoduje, że zaufanie otoczenia do instytucji finansowych wzrasta. To z kolei zwiększa obustronną chęć i sprawność współdziałania, w tym wynikającą z zaufania otwartość klientów na nowe produkty i usługi. Kapitał społeczny, w istocie niematerialny, ma więc konkretne pozytywne konsekwencje finansowe dla mBanku.

Jesteśmy świadomi, że współcześnie jakość relacji, poziom zaufania społecznego do marki i jej silne powiązanie z pozytywnymi emocjami przekłada się wprost na wyniki operacyjne.

Między innymi dlatego szczególnie dbamy o kapitał społeczny, co wyraża się w naszej misji i wartościach, w centrum których jest klient. Traktujemy go jako podmiot, tzn. przez pryzmat jego indywidualnych potrzeb, emocji i oczekiwań. Jesteśmy z nim w jak najbardziej dopasowanej do jego potrzeb relacji. Dla nas kapitał społeczny to zaufanie, które jest równie istotną walutą jak środki finansowe.

Wiemy też, że to dzięki zaufaniu do nas klienci, nie tylko indywidualni, powierzają nam swoje środki i korzystają z naszych kredytów. Dotyczy to również dużych korporacji czy podmiotów sektora publicznego, w tym samorządów. Na bazie kapitału społecznego powstają więc nowe przedsięwzięcia biznesowe i społeczne, inwestycje i udogodnienia infrastrukturalne, z których korzysta szeroko pojmowane społeczeństwo. Ich uruchomienie przyczynia się do wzrostu gospodarczego kraju, na czym korzystają budżety domowe i ogólny komfort życia.

Jak zarządzamy kapitałem społecznym?

 • Odpowiedzialnie znakujemy produkty. Wynika to wprost z przyjętej przez nas misji (szczególnie z jej haseł takich jak „Pomagać. Nie wkurzać”) oraz wartości etycznych, którymi są Myślenie Klientem i upraszczanie.
 • Prowadzimy centralny Katalog Produktów, w którym dla każdego typu produktu stworzyliśmy Kartę Produktu ze szczegółowymi informacjami o nim  takimi jak: opis produktu, zasady ustalania ceny, docelowa grupa klientów, zabezpieczenia produktu, limity, charakterystyka ryzyka oraz nazwy regulacji wewnętrznych odnoszących się do danego produktu. Wszystko to służy odpowiedzialnemu informowaniu o produktach i buduje zaufanie klientów do nas, które leży u podstaw kapitału społecznego.
 • Uprościliśmy umowy – Akcja Renowacja. Umowa z mBankiem musi być przede wszystkim zrozumiała dla klienta. Odeszliśmy od typowych, specjalistycznych sformułowań prawniczych i paragrafów. Obecnie umowa z mBankiem to przejrzysta i zrozumiała tabela z warunkami produktu i wyróżnieniami kolorystycznymi. Jej konstrukcja oparta jest o pytania kluczowe dla klienta np.: Kiedy otrzymam pieniądze? W jaki sposób będę spłacał kredyt? Jakie jest oprocentowanie?
 • Opracowaliśmy mKanon. Nasza komunikacja jest jasna, krótka i empatyczna. mKanon to uniwersalne zasady komunikacji z naszymi klientami detalicznymi i korporacyjnymi. Kontaktując się z klientem, chcemy nie tylko informować, ale przede wszystkim budować relację, w której jego potrzeby są w centrum. mKanon zbudowaliśmy w oparciu o siedem kluczowych dla mBanku cech komunikacji – jest ona jasna, wyczerpująca, krótka, poprawna językowo, szczera, empatyczna, w pierwszej osobie. Taka komunikacja umożliwia nam faktyczny, otwarty dialog z różnymi grupami naszych klientów.
 • Badamy satysfakcję klientów. Zgodnie z misją mBanku podstawową zasadą przyjętą w Grupie mBanku jest rzetelne i zrozumiałe dla klienta informowanie go o produktach oraz przestrzeganie przez pracowników regulacji wewnętrznych związanych z rzeczową komunikacją, np. mKanonu. Skuteczność tego podejścia jest sprawdzana w regularnych, corocznych badaniach opinii klientów i ich satysfakcji. Więcej o badaniach satysfakcji.
 • Wyłoniliśmy grupę ambasadorów strategii empatii spośród pracowników wszystkich spółek zależnych i oddziałów zagranicznych. Stanowią oni wzmocnienie dla działań, które tworzą kulturę organizacji nakierowaną na empatyczne podejście do klienta. Spotykają się, rozmawiają, inspirują, są katalizatorem empatycznego podejścia i opartych o nie zmian w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych, jak i autorami nowych rozwiązań w kontakcie z klientem. Ponadto zachęcamy pracowników, aby przechodzili na krótkie „praktyki” w inne miejsca w organizacji. Pozwala im to spojrzeć na dany proces całościowo. W mBanku pracownicy back office patrzą na swoją pracę w kontekście dostarczania doświadczenia dla klienta.
 • Audytujemy aktualność materiałów marketingowych. W trosce o najwyższą rzetelność komunikacji z klientami Grupa mBanku poddaje audytowi wewnętrznemu aktualność materiałów marketingowych dostępnych w placówkach sprzedaży – ulotek, banerów, materiałów do wyświetlania na ekranach TV i monitorach.
 • Odpowiadamy na potrzeby klientów z różnymi niepełnosprawnościami. Nasze placówki są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Klient w zależności od rodzaju niepełnosprawności może wybrać najwygodniejszą dla siebie formę kontaktu i zrealizować dyspozycję za pośrednictwem: serwisu transakcyjnego, mLinii dostępnej 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (automatycznego serwisu lub konsultanta), placówki banku lub eksperta online. Co ważne, kontaktując się z nami, może wybrać rozmowę audio, rozmowę wideo, czat lub obsługę w języku migowym. Nasze nowo otwarte placówki wyróżniają się nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi – posiadają interaktywną witrynę reagującą na ruch, innowacyjne ekrany dotykowe, które w sposób intuicyjny prezentują ofertę oraz interesujące aplikacje w strefie dla dzieci.
 • Nasza Fundacja wspiera rozwój edukacji matematycznej. Wyrazem społecznego zaangażowania mBanku są działania prowadzone przez Fundację mBanku – mFundację. Jej misją jest wspieranie programów, które służą podnoszeniu poziomu edukacji i jakości życia społeczeństwa, poprzez działania spójne z wizerunkiem i polityką mBanku. Od 2013 roku mFundacja realizuje strategię „m jak matematyka”, poprzez którą wspiera m.in. szkoły i organizacje pozarządowe w realizowaniu matematycznych przedsięwzięć edukacyjnych.
 • Rozwijamy świadomość ekonomiczną klientów. Chcemy, aby decyzje klientów, zwłaszcza odnoszące się do takich produktów jak kredyty gotówkowe, były decyzjami świadomymi. Służy temu projekt „Odpowiedzialne kredytowanie”, dzięki któremu wprowadziliśmy kilka zmian. Stawiamy na zrozumiałą, precyzyjną i przyjazną dla klienta komunikację procesu kredytowego. Jesteśmy konstruktywni – tzn. udzielamy informacji, co klient może zrobić w przypadku odmownej decyzji kredytu. Uruchomiliśmy stronę ABC Kredytu, która edukuje w takich obszarach jak: rodzaje kredytu, historia kredytowa w BIK, ubezpieczenie kredytu itp.
 • Nie finansujemy przedsięwzięć, które łamią prawa człowieka i prawo pracy, naruszają środowisko i wspierają korupcję. Będąc sygnatariuszem 10 Zasad UN Global Compact, świadomie zdecydowaliśmy się ograniczyć relacje z przedsiębiorstwami łamiącymi zasady UN Global Compact, m.in. odmawiając im finansowania nieodpowiedzialnej działalności biznesowej.