Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Kapitalizacja i notowania akcji

Kluczowe parametry, które charakteryzują akcje mBanku:

  • wartość nominalna 1 akcji: 4,00 zł;
  • zarejestrowany kapitał akcyjny: 169 248,5 tys. zł, w całości opłacony;
  • akcje mBanku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1992 roku;
  • akcje Banku są składową indeksów GPW: WIG, WIG Poland, WIG20, WIG30 i WIG-Banki oraz indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Index; ponadto wchodzą w skład indeksów pochodnych opartych na WIG20.

Kluczowe dane na temat akcji mBanku w latach 2016-2017:

Dane na temat akcji mBanku 2016 2017
Łączna liczba akcji 42 280 127 42 312 122*
Wartość nominalna 1 akcji 4 4
Zarejestrowany kapitał akcyjny 169 120 508 169 248 488*
Cena akcji na zamknięciu ostatniej sesji
w roku
335,25 465,0
Wskaźnik P/E 11,6 18,0
Wskaźnik P/BV 1,1 1,4
Maksymalna cena akcji w 2017 roku 393,0 487,8
Minimalna cena akcji w 2017 roku 268,15 338,0
Kapitalizacja spółki na koniec roku (mld zł) 14,2 19,7
Średni wolumen obrotu (mln zł) 8,8 8,7
Dywidenda na akcję

* W 2017 roku liczba akcji mBanku wzrosła o 31 995. W rezultacie nowych emisji zarejestrowany kapitał akcyjny mBanku wzrósł o 128 tys. zł. Nowe akcje zostały wyemitowane w ramach realizacji programu motywacyjnego.

Akcje mBanku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych od 1992 roku. Na zamknięciu ostatniej sesji giełdowej w 2017 roku cena akcji wyniosła 465,00 zł i była o 38,7% wyższa niż przed rokiem. Kapitalizacja spółki w ciągu roku wzrosła o 5,5 mld zł i na koniec roku wyniosła 19,7 mld zł. Wśród banków notowanych na GPW wyższy wzrost notowań w 2017 roku był udziałem tylko trzech banków: Millennium, PKO BP i Alior Banku. Wskaźnik P/BV (cena/wartość księgowa) dla Grupy mBanku na koniec 2017 roku wyniósł 1,4, wobec 1,1 przed rokiem. Wskaźnik P/E (cena akcji/zysk na akcję) ukształtował się na poziomie 18,0, wobec 11,6 w 2016 roku.

Rok 2017 był bardzo dobry zwłaszcza dla posiadaczy akcji największych spółek.

Indeks WIG zyskał w ciągu roku 23,2%, a indeks WIG20 wzrósł o 26,4%. 18 spółek z indeksu WIG20 osiągnęło dodatnie stopy zwrotu. Indeks akcji średnich spółek mWIG40 wzrósł o 15%, a indeks sWIG80, obejmujący 80 małych spółek notowanych na głównym rynku GPW, wzrósł o 2,4%. Na tym tle bardzo dobrze wypadł indeks WIG-Banki, który na koniec 2017 roku był wyższy o 35,4% w stosunku do końca 2016 roku.

Poniższy wykres przedstawia relatywne zmiany notowań akcji mBanku na tle indeksów WIG i WIG–Banki w ciągu ostatnich 5 lat.

Zmiana notowań akcji mBanku na tle indeksów WIG-Banki i EURO STOXX Banks Index

Zmiana 2013 2014 2015 2016 2017
mBank 53,4% -0,4% -36,9% 6,8% 38,7%
Indeks WIG-Banki 20,5% -0,7% -23,5% 2,9% 35,4%
EURO STOXX Banks Index 25,9% -4,9% -4,9% -8,1% 10,9%

Nastroje inwestorów giełdowych w 2017 roku zmieniały się pod wpływem różnorodnych informacji. W I kwartale 2017 roku na notowania banków pozytywnie wpłynęło zmniejszenie prawdopodobieństwa przewalutowania kredytów mieszkaniowych denominowanych we frankach szwajcarskich i rosnące oczekiwania na podwyżki stóp procentowych w Polsce. W II kwartale zdecydowanie obniżyło się prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w najbliższych kwartałach. Spadek notowań banków zaangażowanych w walutowe kredyty hipoteczne po 2 sierpnia 2017 roku związany był ze złożeniem w Sejmie prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. W IV kwartale notowaniom banków sprzyjała sytuacja makroekonomiczna, poprawa perspektyw w zakresie możliwości wypłaty dywidend i przekonanie, że ewentualne ustawy dotyczące walutowych kredytów mieszkaniowych, nad którymi trwają prace parlamentarne, uszczuplą zyski banków w stosunkowo niewielkim stopniu.