Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

O mBanku

Kim jesteśmy? Jacy jesteśmy?

mBank od lat jest synonimem innowacyjnych rozwiązań w bankowości. Byliśmy pierwszym w pełni internetowym bankiem w Polsce, a dziś wyznaczamy kierunek rozwoju bankowości mobilnej.

Jesteśmy jedną z najsilniejszych i najszybciej rozwijających się marek finansowych w Polsce. Zgodnie ze strategią chcemy oferować klientom najlepszą bankowość mobilną – dając im kontrolę nad ich finansami, zawsze i wszędzie, gdzie tego potrzebują. Naturalne skojarzenia marki mBank („m”) z bankowością mobilną silnie wspierają mobilny kierunek rozwoju banku.

Bank powstał w 1986 roku jako Bank Rozwoju Eksportu i pierwotnie obsługiwał jedynie klientów korporacyjnych. W segmencie klientów indywidualnych funkcjonujemy od 2000 roku, kiedy powstał mBank, a potem – w 2001 roku – MultiBank. Dzisiaj jesteśmy bankiem uniwersalnym, który obsługuje wszystkie grupy klientów.

5 mln
klientów bankowości detalicznej
1/2 klientów
detalicznych poniżej 35 roku życia
4. pozycja
pod względem aktywów

W 2000 roku stworzyliśmy od podstaw pierwszy prawdziwie internetowy bank w Polsce. Bank, którego procesy wewnętrzne od początku zaprojektowane były cyfrowo i w którym platforma internetowa, a potem również aplikacja mobilna, to nie dodatki do sieci oddziałów, ale podstawowe kanały komunikacji z klientami.

Od początku działalności mBank opierał się na wzroście organicznym, co oznacza, że obecna skala działania została osiągnięta bez przejmowania innych banków i instytucji finansowych. Po zaledwie 17 latach działalności bankowość detaliczna mBanku obsługuje ponad 5 mln klientów i generuje ponad 60% dochodów Grupy mBanku. Zajmujemy obecnie 4. pozycję pod względem aktywów na polskim rynku.

Jako jedyny bank w Polsce z powodzeniem powieliliśmy model bankowości detalicznej online w innych krajach. W 2007 roku rozpoczęliśmy działalność w Czechach i na Słowacji, gdzie działamy do tej pory.

Nasza unikatowa oferta, która bazuje na innowacjach cyfrowych w bankowości, cieszy się dużym powodzeniem wśród młodych ludzi – połowa naszych klientów detalicznych jest w wieku poniżej 35 lat. mBank to drugi najchętniej wybierany bank przez ludzi młodych (do 24 roku życia). Oznacza to, że struktura demograficzna naszych klientów jest dużo bardziej perspektywiczna niż w przypadku innych banków. Naszą ambicją jest, aby co trzecia młoda osoba, która otwiera swój pierwszy rachunek bankowy, otwierała go w mBanku. Dojrzewanie bazy klientów stanowi naturalne źródło wzrostu przychodów mBanku.

Aspirujemy do bycia wiodącym bankiem transakcyjnym dla naszych klientów. Oznacza to, że relacje z klientami opieramy na solidnym, długoterminowym fundamencie wygodnych rozwiązań w obszarze płatności i rozliczeń w ramach nowoczesnej platformy bankowości online i mobilnej. Nasi klienci chętniej niż klienci konkurencyjnych banków płacą bezgotówkowo – udział transakcji kartowych klientów mBanku w całym rynku płatności bezgotówkowych sięga blisko 13%. Tak silne związanie klientów z mBankiem, powoduje, że ich dobrze znamy, a dzięki zaawansowanym technologiom analitycznym umiemy precyzyjnie dopasować ofertę mBanku do ich potrzeb finansowych.

Nasza aplikacja mobilna cieszy się coraz większym zainteresowaniem klientów i jest przez nich wysoko oceniana (ocena 4,5 w sklepie Google Play na podstawie ponad 93 tysięcy ocen), a liczba jej aktywnych użytkowników jest najwyższa w Polsce. Jej wygodne i bezpieczne funkcjonalności, takie jak natychmiastowe przelewy na numer telefonu, kredyt w 30 sekund, czy bezpośrednie połączenie z mLinią z aplikacji, sprawiają, że klienci korzystają z niej częściej niż z platformy internetowej.

…a wręcz je wyprzedza. Większość naszych nowych klientów wybiera platformę internetową jako pierwszy kanał kontaktu z mBankiem, a znaczenie kanałów zdalnych wciąż rośnie. Średniej wielkości sieć oddziałów, a także sprawnie działające call center są ważnym uzupełnieniem dla kanałów cyfrowych. Wprowadzane przez nas rozwiązania sprawiają, że poszczególne kanały dystrybucji nawzajem się uzupełniają, a klient wybiera najwygodniejszy dla siebie sposób dostępu.

Dzięki takiemu podejściu, które jest dostosowane do cyfrowej rzeczywistości i potrzeb klientów, bank działa bardzo efektywnie, a w najbliższej przyszłości nie będą konieczne strukturalne dostosowania.

Jesteśmy zaufanym partnerem biznesowym zarówno małych i średnich przedsiębiorstw, jak i największych korporacji. Dostarczamy im zaawansowanych, wygodnych rozwiązań transakcyjnych oraz integrujemy tradycyjną działalność kredytową z bankowością inwestycyjną i specjalistycznymi usługami oferowanymi przez spółki Grupy.

Zależy nam na tym, aby obsługiwać klientów tak, jak tego chcą i kiedy tego chcą, i kierować się ich rzeczywistymi potrzebami, a nie swoim wyobrażeniem o tych potrzebach. Rangę tego celu odzwierciedla ujęcie go w naszej misji: „Pomagać. Nie wkurzać. Zachwycać. Gdziekolwiek”. Podkreśla ona empatyczny wobec klientów charakter naszego biznesu i mobilny kierunek jego rozwoju.

Grupa mBanku

W skład Grupy mBanku wchodzi 10 spółek (konsolidowanych) o różnym profilu działalności, z wiodącą rolą spółki mBank S.A.

Struktura Grupy mBanku z podziałem na profil działalności

Bankowość Detaliczna Bankowość
Korporacyjna
i Inwestycyjna
Rynki Finansowe Inne
mFaktoring S.A.
mFinanse S.A.
mBank Hipoteczny S.A.
mLeasing Sp. z.o.o.
Garbary Sp.z.o.o.
mFinance France S.A.
Tele-Tech Investment Sp. z.o.o.
BDH Development Sp. z.o.o.
mCentrum Operacji Sp. z.o.o.
Future Tech FIZ

Skład Grupy i główne obszary działalności

W 2017 roku mBank kontynuował, rozpoczęty w 2015 roku, proces upraszczania struktury Grupy mBanku.

W 2017 roku zaszły istotne zmiany w strukturze Grupy. 2 czerwca mBank podpisał przedwstępną warunkową umowę sprzedaży akcji mLocum na rzecz Archicom. Przedmiotem umowy były akcje stanowiące 79,99% udziału w kapitale zakładowym mLocum i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki za cenę 87,6 mln zł. Realizacja transakcji została zaplanowana w dwóch etapach. Pierwszy etap, który objął sprzedaż 51,0% udziału w kapitale zakładowym spółki, miał miejsce w III kwartale 2017 roku.

Z kolei zamknięcie drugiego etapu transakcji, który dotyczy 28,99% akcji spółki, planowane jest do końca 2018 roku, przy czym data ta może zostać odroczona do 30 czerwca 2020 roku na warunkach przewidzianych w umowie. Transakcja ta jest wyrazem koncentracji Grupy mBanku na jej podstawowej działalności finansowej, a sprzedaż akcji mLocum do wiodącej firmy z branży pozwoli dodatkowo lepiej wykorzystać jej potencjał i realizować cele biznesowe na ogólnopolskim rynku.

W IV kwartale 2017 roku nastąpiła sprzedaż zorganizowanej części spółki mFinanse, która pełniła m.in. rolę agenta ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczeń grupowych. Finalizacja transakcji planowana jest na I kwartał 2018 roku, po spełnieniu się warunków zawieszających wskazanych w umowie.

Transakcja ta jest kontynuacją procesu, którego pierwszym krokiem była sprzedaż spółki BRE Ubezpieczenia TUiR w 2015 roku. Jednocześnie bank i mFinanse będą w dalszym ciągu rozwijać sprzedaż ubezpieczeń w modelu indywidualnym. Bank postrzega produkty ubezpieczeniowe jako naturalny element oferty usług finansowych dla swoich klientów.

Ponadto, w II kwartale 2017 roku bank objął 100% certyfikatów inwestycyjnych w funduszu Future Tech FIZ. Na koniec 2017 roku udział mBanku w liczbie certyfikatów inwestycyjnych wyniósł 99,01%. Fundusz powstał jako wehikuł inwestycyjny w ramach projektu mAccelerator, którego celem będzie rozwijanie, a następnie komercjalizacja projektów o wysokim potencjale w dziedzinie nowoczesnych technologii wspierających sektor usług finansowych (fin-tech). Organem zarządzającym funduszu jest Quercus TFI S.A.

W związku z tymi zmianami skład Grupy mBanku (uwzględniający spółki konsolidowane) na 31 grudnia 2017 roku przedstawiał się jak na poniższym schemacie.

Skład Grupy mBanku

Segment Bankowość Detaliczna Korporacje i Rynki Finansowe
Bankowość Korporacyjna
i Inwestycyjna
Rynki Finansowe

Bank

 • Obsługa klientów detalicznych, klientów bankowości prywatnej, i mikroprzedsiębiorstw
 • Obsługa klientów zamożnych (Private Banking i Wealth Management)
 • Obsługa korporacji i niebankowych instytucji finansowych (K1)
 • Obsługa dużych przedsiębiorstw (K2)
 • Obsługa małych i średnich przedsiębiorstw (K3)
 • Obsługa banków
 • Obsługa klientów korporacyjnych w zakresie tradingu i sprzedaży
 • Ryzyko i zarządzanie płynnością

Spółki konsolidowane

 • Część detaliczna mLeasing Sp. z o.o.
 • Część detaliczna mBanku Hipotecznego S.A.
 • mFinanse S.A.
 • Część korporacyjna mLeasing Sp. z o.o.
 • Część korporacyjna mBanku Hipotecznego S.A.
 • mFaktoring S.A.
 • Garbary Sp. z o.o.
 • Tele-Tech Investment Sp. z o. o.
 • mFinance France S.A.
 • mLeasing Sp. z o.o. – w zakresie związanym z pozyskiwaniem finansowania
 • mBank Hipoteczny S.A. – w zakresie związanym z pozyskiwaniem finansowania
Inne spółki
 • mCentrum Operacji Sp. z o.o. (dostawca usług outsourcingowych)
 • BDH Development Sp. z o.o. (spółka zarządzająca nieruchomościami)
 • Future Tech FIZ

mBank Hipoteczny (mBH) jest bankiem hipotecznym z najdłuższą historią emisji listów zastawnych na rynku kapitałowym w Polsce.

Podstawową rolą spółki jest pozyskiwanie długoterminowego finansowania w formie listów zastawnych, po to, aby zwiększać stabilność i dywersyfikować finansowanie działalności Grupy mBanku.

mBH finansuje inwestycje komercyjne na rynku nieruchomości, w tym budynki biurowe, centra i obiekty handlowe, hotele, powierzchnie magazynowe, logistyczne, osiedla mieszkań i domów. Ponadto kredytuje przedsięwzięcia w sektorze publicznym – projekty inwestycji komunalnych i nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego.

Ofertę kredytową mBH uzupełniają analizy rynku i usługi doradcze, adresowane do inwestorów i podmiotów, które działają w branży nieruchomości komercyjnych.

Według agencji Fitch Ratings długoterminowy rating mBH wynosi „BBB”, natomiast krótkoterminowy „F2”. Hipoteczne listy zastawne emitowane przez spółkę posiadają z kolei rating „A”.


mFinanse działa na rynku pośrednictwa jako otwarta platforma sprzedaży produktów podmiotów finansowych, w tym produktów mBanku. Oferta obejmuje kredyty, rachunki, ubezpieczenia, produkty inwestycyjne i oszczędnościowe zarówno dla osób fizycznych, jak i firm. Spółka oferuje produkty 17 podmiotów finansowych, za pośrednictwem 165 punktów sprzedaży w całej Polsce.


mLeasing jest jedną z większych firm leasingowych w Polsce zajmującą w 2017 roku czwarte miejsce na rynku leasingu nieruchomości oraz czwarte na rynku leasingu. W roku 2016 spółka zajmowała trzecie miejsce; spadek o jedno miejsce był efektem połączenia się dwóch dużych firm leasingowych PKO Leasing oraz Raiffeisen Leasing.

Spółka oferuje finansowanie w formie leasingu, pożyczki oraz usługi z zakresu wynajmu i zarządzania flotą samochodową, zarówno dla klientów korporacyjnych, jak i detalicznych.

W segmencie korporacyjnym mLeasing oferuje klientom różne rodzaje produktów leasingowych, w tym leasing pojazdów prywatnych i komercyjnych oraz ciężkiego sprzętu, zarządzanie flotą samochodową, leasing maszyn i urządzeń oraz dzierżawę nieruchomości.

W segmencie detalicznym spółka prowadzi program „Leasing w Detalu”, który przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mogą one zawrzeć umowę leasingu z wykorzystaniem specjalnych procesów leasingowych.


mFaktoring zajmuje ósmą pozycję na rynku faktoringu w Polsce wśród firm zrzeszonych przez Polski Związek Faktorów.

Usługi mFaktoringu są częścią oferty korporacyjnej mBanku. Spółka zapewnia klientom finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstw, zarządzanie należnościami, przejęcie ryzyka wypłacalności, prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorców i egzekwowanie należności. Oferuje również usługi faktoringu krajowego i eksportowego z regresem, z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy oraz gwarancje importowe.

Oferta spółki jest dostępna we wszystkich oddziałach mBanku obsługujących klientów MSP i korporacje na terenie Polski.


mCentrum Operacji (mCO) od lat obsługuje procesy back-office podmiotów, które należą do Grupy mBanku.

Głównym działaniem spółki jest obsługa dyspozycji i wniosków klientów detalicznych i korporacyjnych Grupy. mCO zapewnia też profesjonalną archiwizację danych w formie elektronicznej i papierowej innym spółkom Grupy.

Ponadto mCO zapewnia im szybki dostęp do informacji i wspomaga je w procesach planowania, kontroli i redukcji kosztów oraz monitoringu bezpieczeństwa i poufności danych. Gwarantuje to terminowość i jakość usług, które przekładają się na wzrost efektywności procesów obsługi klientów.

Władze mBanku

1. Maciej Leśny – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

2. Stephan Engels – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

3. Tomasz Bieske – Członek Rady Nadzorczej,

4. Andre Carls – Członek Rady Nadzorczej,

5. Marcus Chromik – Członek Rady Nadzorczej,

6. Janusz Fiszer – Członek Rady Nadzorczej,

 

W Radzie Nadzorczej jest czterech członków niezależnych: Tomasz Bieske, Janusz Fiszer, Mirosław Godlewski oraz Agnieszka Słomka-Gołębiowska.

7. Mirosław Godlewski – Członek Rady Nadzorczej,

8. Jörg Hessenmüller – Członek Rady Nadzorczej,

9. Thorsten Kanzler – Członek Rady Nadzorczej,

10. Michael Mandel – Członek Rady Nadzorczej,

11. Teresa Mokrysz – Członek Rady Nadzorczej,

12. Agnieszka Słomka-Gołębiowska – Członek Rady Nadzorczej.

 1. Cezary Stypułkowski – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Banku,
 2. Adam Pers – Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej (do 25 października 2017 roku stanowisko to pełnił Przemysław Gdański),
 3. Andreas Böger – Wiceprezes Zarządu ds. Finansów (do 30 czerwca 2017 roku stanowisko to pełnił Christoph Heins),
 4. Lidia Jabłonowska-Luba – Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Ryzykiem,
 1. Frank Bock – Wiceprezes Zarządu ds. Rynków Finansowych (do 30 kwietnia 2017 roku stanowisko to pełnił Hans-Dieter Kemler),
 2. Cezary Kocik – Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Detalicznej,
 3. Krzysztof Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu ds. Operacji i Informatyki (do 31 marca 2017 roku to stanowisko pełnił Jarosław Mastalerz).

Życiorysy wszystkich członków władz mBanku są dostępne tutaj.

Więcej informacji o zmianach w Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej mBanku w trakcie roku znajduje się tutaj.

Prowadzimy działalność w Polsce, Czechach i Słowacji

mBank jest jedynym polskim bankiem, który z powodzeniem powielił swój rozwinięty w kraju model biznesowy na rynkach zagranicznych.

Obecnie działamy na trzech rynkach: w Polsce od 1986 roku, a od 2007 roku też w Czechach i na Słowacji. W obu sąsiednich krajach zaczęliśmy działalność od produktów transakcyjnych i depozytów dla klientów detalicznych. Następnie, na bazie stworzonych w ten sposób relacji wprowadziliśmy tam też kredyty hipoteczne i konsumpcyjne oraz aplikację mobilną.

301 oddziałów
dla klientów indywidualnych w Polsce, w tym „lekkich” placówek, centrów doradczych, placówek mFinanse i mKiosków.
29 oddziałów
dla klientów korporacyjnych.
17 biur
korporacyjnych w Polsce.