Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Fundacja mBanku

Nasza fundacja. Dodajemy możliwości, mnożymy talenty

Na wspieranie edukacji matematycznej w Polsce w 2017 przeznaczyliśmy 3,6 mln zł.

Fundacja mBanku koncentruje się na wspieraniu rozwoju edukacji matematycznej. Strategia „m jak matematyka”, która wyznacza kierunek działania mFundacji do 2020 roku, to odpowiedź na rosnącą lukę w edukacji przedmiotów ścisłych. Misją fundacji jest wspieranie dzieci i młodzieży w nauce matematyki, a  nasze działania w tym obszarze najlepiej określa hasło „Dodajemy możliwości, mnożymy talenty”.

Misja Fundacji mBanku

Misją mFundacji jest wspieranie rozwoju edukacji matematycznej w Polsce. Jesteśmy przekonani, że matematyka stanowi fundament logicznego myślenia i pomaga w zrozumieniu otaczającego nas świata. Jej opanowanie pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych czy zdobywaniu wykształcenia ścisłego, przez co przyczynia się do rozwoju gospodarczego oraz osiągnięcia sukcesu zawodowego.

W 2017  realizowaliśmy naszą misję poprzez:

  • dotacje dla projektów rozwojowych z obszaru edukacji matematycznej, program grantowy mPotęga, konkurs na najlepszą pracę studencką z matematyki „Krok w przyszłość”, konkurs grantowy „Wakacje z matematyką” i program stypendialny „Mistrzowie matematyki”;
  • badanie nastawienia polskich rodziców do nauki matematyki przez ich dzieci oraz stosowanych przez nich metod wspierania dzieci w rozwijaniu kompetencji w tej dziedzinie;
  • wydanie książki „Matematyka jest wszędzie. Rodzinne przygody z matematyką”, która stanowi zbiór inspiracji dla rodziców w zakresie kreatywnego i dostosowanego do potrzeb dzieci rozwijania ich kompetencji matematycznych.

mPotęga. Wspieramy innowacje w nauczaniu matematyki

  • Na edukację matematyczną w programie grantowym mPotęga w 2017  przeznaczyliśmy prawie 1,5 mln zł. To o 0,3 mln zł więcej niż w 2016 i najwięcej w czteroletniej historii programu.
  • Wsparliśmy 259 projektów, które dotarły do 35 tys. uczestników: uczniów, ich nauczycieli i rodziców.

Działania, które finansujemy w ramach programu, w innowacyjny sposób popularyzują matematykę wśród młodych ludzi. Pokazują im, że matematyka to  przygoda, a jednocześnie  dziedzina bardzo przydatna w codziennym życiu.

Przez program mPotęga, chcemy zachęcać nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki do przezwyciężania rutyny i schematów w nauczaniu tego przedmiotu. Jak wynika z doświadczeń, które zdobyliśmy  od 2014 roku, kreatywne, atrakcyjne sposoby nauczania skutecznie wprowadzają dzieci i młodzieży w świat matematyki i logiki. Dzięki temu stają się one przyjaznymi dziedzinami, z których młodzi ludzie mogą swobodnie i z satysfakcją korzystać na co dzień.

Program grantowy mPotęga został wyróżniony statuetką Złotego Bankiera w plebiscycie „Bankiera” i „Pulsu Biznesu” w kategorii „Bank odpowiedzialny społecznie” za rok 2016.

W ramach programu mPotęga  wspieramy nieszablonowe działania edukacyjne skierowane do dzieci z co najmniej 4. klasy szkoły podstawowej, gimnazjów (do 2017 roku)  i szkół ponadgimnazjalnych. W 4. edycji programu o granty mogły ubiegać się: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe, biblioteki oraz grupy nieformalne z całej Polski. Przyznajemy granty w wysokości od 2 tys. do 8 tys. zł.

 

DOBRA PRAKTYKA:

Sfinansowaliśmy m.in. projekt „Uczymy się matematyki w terenie” Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach. Były to zajęcia dla dzieci na świeżym powietrzu, które dotyczyły m.in. skali (plan ogrodu), symetrii (wzory kwiatowe, pomiar drzew), figur przestrzennych w przyrodzie i wykorzystania matematyki w prognozowaniu pogody. Wsparliśmy też projekt „Matematyka nocą”, w którym dzieci ze szkoły w Łapach i ich rodzice przekonali się, że matematyka pomaga im projektować i budować makiety budynków, szyć, brać udział w grach, dobrze się bawić, a nawet dyskutować w debacie oksfordzkiej.

Co roku podsumowujemy bieżącą i ogłaszamy kolejną edycję programu podczas Pikniku Matematycznego w Centrum Nauki Kopernik. W 2017 roku atrakcją pikniku było zakończone sukcesem bicie Rekordu Polski w rozwinięciu liczby Pi wspólnie z 360 uczniami i  nauczycielami z ponad 30 szkół,  uczestniczących w 3. edycji programu mPotęga.

„Krok w przyszłość”. Nagrody dla nowatorskich prac naukowych

Wspieramy również studentów i absolwentów matematyki poprzez nagrody w konkursie „Krok w przyszłość”. Przyznajemy je za prace naukowe, które opisują nowatorskie rozwiązania w tej dziedzinie  lub wyznaczają nowe kierunki i metody badawcze. Pod uwagę bierzemy prace magisterskie lub licencjackie albo opublikowane w międzynarodowych czasopismach naukowych samodzielne prace z matematyki.

Ocenia je siedmioosobowe jury pod przewodnictwem prof. Pawła Strzeleckiego, dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

  • W marcu 2017  odbyła się gala wręczenia nagród za prace nadesłane przez studentów w pierwszej edycji konkursu, ogłoszonej w 2016 roku.  W pierwszej edycji konkursu nagrodę główną w wysokości 20 tys. zł oraz Statuetkę „STEFCIO” otrzymał Wojciech Górny z Uniwersytetu Warszawskiego, za pracę pt. „Zagadnienia najmniejszego gradientu”, przygotowaną pod opieką prof. dr hab. Piotr Rybki.
  • W kwietniu 2017  ogłosiliśmy nabór prac w drugiej edycji konkursu.

Większa skala „Wakacji z matematyką”

Celem konkursu grantowego „Wakacje z matematyką” jest zapewnienie dzieciom atrakcyjnych form spędzania wakacji w mieście pod znakiem matematyki. Projekty organizacji i bibliotek, które ubiegają się o granty, muszą upowszechniać matematykę i pokazywać jej przydatność w codziennym życiu. Poprzez program chcieliśmy zapewnić dzieciom dostęp do bezpłatnych zajęć, które są nie tylko pożyteczne, ale też pozwolą im się odprężyć, poznać rówieśników o podobnych zainteresowaniach i przy okazji nauczyć się czegoś nowego.

Pilotażowa edycja programu była realizowana w Łodzi. W ogłoszonej w maju 2017 roku drugiej edycji konkursu mogły wziąć organizacje pozarządowe i biblioteki publiczne już z sześciu największych miast Polski.

W 2017 roku dofinansowaliśmy łącznie 18 projektów, skierowanych do dzieci i młodzieży z Gdańska, Łodzi, Krakowa, Poznania, Warszawy i Wrocławia. Łączna pula przekazanych organizacjom i bibliotekom środków wyniosła 87 tys. zł. W różnego rodzaju zajęciach wzięło udział ponad 1500 dzieci i młodzieży.

DOBRA PRAKTYKA:

Przyznaliśmy dofinansowanie m.in. projektowi „Wakacyjne wygibasy matematyczne” biblioteki publicznej z łódzkich Bałut. Dzięki temu 250 dzieci w wieku 7-12 lat wzięło udział w warsztatach z robotyki: poznało podstawy programowania, ćwiczyło logiczne myślenie, podstawowe działania matematyczne i spostrzegawczość. Z kolei w projekcie „Bez matmy ani rusz” Fundacji Dzieci Czytają z warszawskiego Wilanowa,  dzieci mogły sprawdzić, jak ich obliczenia przekładają się na rzeczywistość  i dowiedzieć się w plenerze o tym, jak stosuje się matematykę w sztuce i architekturze. Więcej informacji o dofinansowanych projektach tutaj.

Matematyka najważniejsza w oczach polskich rodziców. Nasze badania

We wrześniu 2017  opublikowaliśmy wyniki badania, które na nasze zlecenie przeprowadziła firma Kantar MillwardBrown. Wskazują one wyraźnie, że rodzice uznają matematykę za najważniejszy przedmiot w edukacji ich dzieci. Obszarem do poprawy w ocenie samych dzieci jest jednak sposób, w jaki rodzice wspierają je  w rozwijaniu się w tej dziedzinie.

Poprzez badania chcieliśmy poznać zwyczaje polskich rodzin w obszarze wspólnego uczenia się matematyki oraz wspierania dzieci w wieku szkolnym w uczeniu się jej. Chcieliśmy dowiedzieć się, jakie narzędzia uczenia się matematyki  poza szkołą są najchętniej wybierane przez rodziców i dzieci. Badania pokazały m.in., że rodzicom brakuje inspiracji do ciekawego pokazywania dzieciom powszechności i przydatności tej dziedziny. W odpowiedzi na wyniki badań mFundacja przygotowała swoją pierwszą publikację – książkę „Matematyka jest wszędzie. Rodzinne przygody z matematyką”.

Wyniki naszych badań:

Więcej informacji o wnioskach z badania „Wsparcie rodziców w nauce matematyki. Badanie zwyczajów rodziców związanych z pomocą w nauce matematyki dzieciom w wieku 5-12 lat”  jest tutaj.

Matematyka inspiruje. Nasza książka

Pod koniec 2017  wydaliśmy nowatorską książkę „Matematyka jest wszędzie. Rodzinne przygody z matematyką”, przygotowaną z myślą o dzieciach w wieku 4-12 lat oraz ich rodzicach. Stanowi ona zbiór inspiracji, jak, spędzając czas z dzieckiem, otwierać jego umysł na dostrzeganie zależności matematycznych w rzeczywistości. „Matematyka jest wszędzie”, napisana przez Maję Krämer, jest odpowiedzią na wnioski z badań „Wsparcie rodziców w nauce matematyki” przeprowadzonych na zlecenie naszej fundacji w 2017 roku. Dzięki niej staramy się odpowiadać na dynamicznie zmieniające się potrzeby edukacyjne dzieci i pomagać rodzicom  je realizować.