Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Tabele z danymi pozafinansowymi

(Dane dotyczą wyłącznie pracowników zatrudnionych w Grupie mBanku. Nie zawierają informacji o pracownikach podwykonawców, pracujących pod nadzorem pracowników Grupy mBanku).

[G4-10] Zatrudnienie na koniec roku

2017
Kobiety Mężczyźni Łącznie
mBank S.A.
czas określony 1 453 813 2 266
czas nieokreślony 2 582 1 911 4 493
pełny etat 3 229 2 334 5 563
niepełny etat 806 390 1 196
wiek poniżej 30 1 019 607 1 626
wiek 30-50 2 709 1 926 4 635
wiek powyżej 50 307 191 498
Ogółem 12 105 8 172 20 277
mBank S.A. (Czechy)
czas określony 50 14 64
czas nieokreślony 83 55 138
pełny etat 112 68 180
niepełny etat 21 1 22
wiek poniżej 30 63 30 93
wiek 30-50 64 38 102
wiek powyżej 50 6 1 7
Ogółem 399 207 606
mBank S.A. (Słowacja)
czas określony 5 4 9
czas nieokreślony 36 23 59
pełny etat 40 25 65
niepełny etat 1 2 3
wiek poniżej 30 15 16 31
wiek 30-50 26 10 36
wiek powyżej 50 1 0 1
Ogółem 124 80 204
mLeasing S.A.
czas określony 31 23 54
czas nieokreślony 189 111 300
pełny etat 205 119 324
niepełny etat 15 15 30
wiek poniżej 30 37 5 42
wiek 30-50 165 117 282
wiek powyżej 50 18 12 30
Ogółem 660 402 1 062
mBank Hipoteczny S.A.
czas określony 16 5 21
czas nieokreślony 101 58 159
pełny etat 108 61 169
niepełny etat 9 2 11
wiek poniżej 30 14 12 26
wiek 30-50 90 42 132
wiek powyżej 50 13 9 22
Ogółem 351 189 540
mFaktoring S.A.
czas określony 4 2 6
czas nieokreślony 42 20 62
pełny etat 46 22 68
niepełny etat 0 0 0
wiek poniżej 30 7 2 9
wiek 30-50 38 18 56
wiek powyżej 50 1 2 3
Ogółem 138 66 204
mFinanse S.A.
czas określony 617 468 1 085
czas nieokreślony 59 35 94
pełny etat 58 26 84
niepełny etat 617 478 1 095
wiek poniżej 30 330 231 561
wiek 30-50 323 256 579
wiek powyżej 50 22 17 39
Ogółem 2 026 1 511 3 537
mCentrum Operacji Sp. z o.o.
czas określony 115 37 152
czas nieokreślony 182 39 221
pełny etat 289 72 361
niepełny etat 17 9 26
wiek poniżej 30 85 25 110
wiek 30-50 187 49 236
wiek powyżej 50 34 7 41
Ogółem 909 238 1147

[G4-LA1] Przyjęcia i odejścia pracowników

2016 2017
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
mBank S.A.
Przyjęcia nowych pracowników
wiek poniżej 30 440 314 754 352 235 587
wiek 30-50 201 121 322 211 142 353
wiek powyżej 50 6 4 10 7 4 11
Odejścia pracowników
wiek poniżej 30 329 244 573 322 240 562
wiek 30-50 262 199 461 294 244 538
wiek powyżej 50 29 20 49 35 16 51
mBank S.A. (Czechy)
Przyjęcia nowych pracowników
wiek poniżej 30 28 15 43 36 21 57
wiek 30-50 18 13 31 22 6 28
wiek powyżej 50 1 0 1 0 0 0
Odejścia pracowników
wiek poniżej 30 19 10 29 26 20 46
wiek 30-50 17 6 23 22 19 41
wiek powyżej 50 1 1 2 2 0 2
mBank S.A. (Słowacja)
Przyjęcia nowych pracowników
wiek poniżej 30 6 6 12 6 5 11
wiek 30-50 4 1 5 7 4 11
wiek powyżej 50 0 0 0 0 0 0
Odejścia pracowników
wiek poniżej 30 0 3 3 7 1 8
wiek 30-50 6 2 8 6 4 10
wiek powyżej 50 0 0 0 0 0 0
mLeasing S.A.
Przyjęcia nowych pracowników
wiek poniżej 30 21 0 21 14 3 17
wiek 30-50 19 9 28 5 8 13
wiek powyżej 50 1 0 1 0 0 0
Odejścia pracowników
wiek poniżej 30 10 1 11 9 1 10
wiek 30-50 15 19 34 26 27 53
wiek powyżej 50 1 1 2 1 0 1
mBank Hipoteczny S.A.
Przyjęcia nowych pracowników
wiek poniżej 30 15 3 18 5 3 8
wiek 30-50 14 6 20 4 1 5
wiek powyżej 50 0 0 0 0 1 1
Odejścia pracowników
wiek poniżej 30 11 1 12 12 5 17
wiek 30-50 8 9 17 37 15 52
wiek powyżej 50 0 1 1 1 1 2
mFaktoring S.A.
Przyjęcia nowych pracowników
wiek poniżej 30 2 4 6 3 0 3
wiek 30-50 2 0 2 1 2 3
wiek powyżej 50 0 0 0 0 0 0
Odejścia pracowników
wiek poniżej 30 0 1 1 0 4 4
wiek 30-50 3 1 4 5 3 8
wiek powyżej 50 0 0 0 2 1 3
mFinanse S.A.
Przyjęcia nowych pracowników
wiek poniżej 30 193 148 341 256 182 0
wiek 30-50 82 60 142 93 76 0
wiek powyżej 50 4 1 5 7 10 0
Odejścia pracowników
wiek poniżej 30 161 95 256 165 110 0
wiek 30-50 62 73 135 83 77 0
wiek powyżej 50 2 3 5 7 3 0
mCentrum Operacji Sp. z o.o.
Przyjęcia nowych pracowników
wiek poniżej 30 35 16 51 32 15 47
wiek 30-50 10 6 16 17 8 25
wiek powyżej 50 0 1 1 2 0 2
Odejścia pracowników
wiek poniżej 30 34 23 57 39 21 60
wiek 30-50 22 7 29 39 19 58
wiek powyżej 50 9 1 10 11 3 14

[G4-11] Procent pracowników objętych umowami zbiorowymi

2016 2017
mBank S.A. 0% 0%
mBank S.A. (Czechy) 0% 0%
mBank S.A. (Słowacja) 100% 100%
mLeasing S.A. 0% 0%
mBank Hipoteczny S.A. 0% 0%
mFaktoring S.A. 0% 0%
mFinanse S.A. 0% 0%
mCentrum Operacji Sp. z o.o. 0% 0%

[G4-LA3] Liczba pracowników, którzy na dzień 31 grudnia 2017 roku przebywali na urlopach macierzyńskich / ojcowskich

2016 2017
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
mBank S.A. 245 1 246 215 8 223
mBank S.A. (Czechy) 11 0 11 15 0 15
mBank S.A. (Słowacja) 6 1 7 7 1 8
mLeasing S.A. 13 0 13 12 0 12
mBank Hipoteczny S.A. 5 0 5 6 0 6
mFaktoring S.A. 1 0 1 1 2 3
mFinanse S.A. 50 0 50 59 0 59
mCentrum Operacji sp. z o.o. 14 0 14 11 0 11

[G4-LA3] Liczba pracowników, którzy w ciągu roku powrócili z urlopów macierzyńskich / ojcowskich

2016 2017
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
mBank S.A. 195 3 198 241 168 409
mBank S.A. (Czechy) 2 0 2 2 0 2
mBank S.A. (Słowacja) 2 0 2 1 0 1
mLeasing S.A. 3 0 3 15 7 22
mBank Hipoteczny S.A. 4 1 5 4 4 8
mFaktoring S.A. 3 0 3 1 2 3
mFinanse S.A. 34 6 40 40 2 42
mCentrum Operacji sp. z o.o. 8 0 8 14 2 16

[G4-LA3] Liczba pracowników, którzy w ciągu 12 m-cy od powrotu z urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego zakończyli pracę w firmie

2016 2017
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
mBank S.A. 5 0 5 0 15 15
mBank S.A. (Czechy) 0 0 0 1 0 1
mBank S.A. (Słowacja) 1 0 1 0 0 0
mLeasing S.A. 3 0 3 2 2 4
mBank Hipoteczny S.A. 1 0 1 1 1 2
mFaktoring S.A. 1 0 1 0 0 0
mFinanse S.A. 10 1 11 12 0 12
mCentrum Operacji sp. z o.o. 1 0 1 0 0 0

[G4-EC6, G4-LA12] Różnorodność w organach zarządczych mBanku S.A.

2016 2017
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
Zarząd
wiek poniżej 30 0 0 0 0 0 0
wiek 30-50 0 5 5 0 5 5
wiek powyżej 50 0 1 1 1 1 2
w tym obcokrajowcy 0 2 2 0 2 2
Rada Nadzorcza
wiek poniżej 30 0 0 0 0 0 0
wiek 30-50 1 0 1 1 2 3
wiek powyżej 50 1 9 10 1 8 9
w tym obcokrajowcy 0 5 5 0 6 6

[G4-LA9] Szkolenia w podziale wg płci (nie uwzględniono: egzaminów, kursów certyfikujących, offsite'ów, szkoleń językowych, Bazylea, coachingów)

2016 2017
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
mBank S.A.
Średnia liczba dni szkoleniowych (bez szkoleń wstępnych) 2,43 2,69 2,53 2,7 3,2 2,91
Średnia liczba godzin (bez szkoleń wstępnych) szkoleniowych 19,43 21,49 20,27 21,6 25,62 23,25
Liczba dni szkoleniowych dla pracowników mBanku – szkolenia wstępne 2 224 1 023 3 247 5174 3449 8623
mBank S.A. (Czechy, Słowacja)
Średnia liczba dni szkoleniowych (bez szkoleń wstępnych) b.d. b.d. 0,15 0,88 1,17 1
Średnia liczba godzin (bez szkoleń wstępnych) szkoleniowych b.d. b.d. 0,12 7,04 9,36 8
Liczba dni szkoleniowych dla pracowników mBanku – szkolenia wstępne b.d. b.d. 8 0 0 0
mLeasing S.A.
Średnia liczba dni szkoleniowych (bez szkoleń wstępnych) 0,73 2,18 1,25 3,7 5,96 4,61
Średnia liczba godzin (bez szkoleń wstępnych) szkoleniowych 5,83 17,43 10,01 29,6 47,68 36,88
Liczba dni szkoleniowych dla pracowników mBanku – szkolenia wstępne 0 0 0 0 0 0
mBank Hipoteczny S.A.
Średnia liczba dni szkoleniowych (bez szkoleń wstępnych) 1,8 2,13 1,91 1,33 1,06 1,22
Średnia liczba godzin (bez szkoleń wstępnych) szkoleniowych 14,37 17,04 15,27 10,64 8,48 9,76
Liczba dni szkoleniowych dla pracowników mBanku – szkolenia wstępne 0 0 0 0 0 0
mFaktoring S.A.
Średnia liczba dni szkoleniowych (bez szkoleń wstępnych) 6,93 10,84 8,09 2,5 1,62 2,14
Średnia liczba godzin (bez szkoleń wstępnych) szkoleniowych 55,47 86,74 64,75 20 12,96 17,12
Liczba dni szkoleniowych dla pracowników mBanku – szkolenia wstępne 0 0 0 0 0 0
mFinanse S.A.
Średnia liczba dni szkoleniowych (bez szkoleń wstępnych) 6 6 6 6 6 6
Średnia liczba godzin (bez szkoleń wstępnych) szkoleniowych 42 42 42 42 42 42
Liczba dni szkoleniowych dla pracowników mBanku – szkolenia wstępne 9 9 9 9 9 9
mCentrum Operacji Sp. z o.o.
Średnia liczba dni szkoleniowych (bez szkoleń wstępnych) 0,56 1,43 0,75 0,52 1,25 0,95
Średnia liczba godzin (bez szkoleń wstępnych) szkoleniowych 4,03 10,93 5,51 4,16 10 7,6
Liczba dni szkoleniowych dla pracowników mBanku – szkolenia wstępne 78 38 116 0 0 0

[G4-EN1] Zużycie papieru

j.m. 2016 2017
mBank S.A. szt. kartek A4 23 025 500 19 720 500
mBank S.A. (Czechy, Słowacja) szt. kartek A4 2 125 000 2 086 500
mLeasing S.A. szt. kartek A4 4 691 000 6 100 000
mBank Hipoteczny S.A. szt. kartek A4 422 500 450 000
mFaktoring S.A. szt. kartek A4 155 000 142 500
mFinanse S.A. szt. kartek A4 5 788 950 5 790 043
mCentrum Operacji sp. z o.o. szt. kartek A4 2 522 000 2 594 000
Łącznie szt. kartek A4 33 119 500 27 907 000

[G4-EN3] Zużycie paliw i energii

Źródło energii i surowców energetycznych j.m. 2016 2017
Grupa mBank
Energia elektryczna GWh 18,7 4,9
Gaz m3 308 025 954 619
Benzyna l 1 284 983 353022
Olej napędowy l 325 792 175423
w tym mBank S.A.
Energia elektryczna GWh 15,247 15,477
Gaz m3 283 200 55,717

[G4-LA6] Wypadki przy pracy

2016 2017
mBank S.A.
Całkowita liczba wypadków 7 12
Wskaźnik częstości wypadków 31,82 1,78
Całkowita liczba dni absencji w związku z wypadkami 350 161
Wskaźnik ciężkości wypadków 50 13,41
mBank S.A. (Czechy, Słowacja)
Całkowita liczba wypadków 0 0
Wskaźnik częstości wypadków 0 0
Całkowita liczba dni absencji w związku z wypadkami 0 0
Wskaźnik ciężkości wypadków 0 0
mLeasing S.A.
Całkowita liczba wypadków 1 2
Wskaźnik częstości wypadków 2,79 5,58
Całkowita liczba dni absencji w związku z wypadkami 173 40
Wskaźnik ciężkości wypadków 173 20
mBank Hipoteczny S.A.
Całkowita liczba wypadków 1 0
Wskaźnik częstości wypadków 4,35 0
Całkowita liczba dni absencji w związku z wypadkami 28 0
Wskaźnik ciężkości wypadków 0 0
mFaktoring S.A.
Całkowita liczba wypadków 0 0
Wskaźnik częstości wypadków 0 0
Całkowita liczba dni absencji w związku z wypadkami 0 0
Wskaźnik ciężkości wypadków 0 0
mFinanse S.A.
Całkowita liczba wypadków 0 0
Wskaźnik częstości wypadków 0 0
Całkowita liczba dni absencji w związku z wypadkami 0 0
Wskaźnik ciężkości wypadków 0 0
mCentrum Operacji Sp. z o.o.
Całkowita liczba wypadków 2 1
Wskaźnik częstości wypadków 34,5 2,45
Całkowita liczba dni absencji w związku z wypadkami 69 0
Wskaźnik ciężkości wypadków 17,5 0