Wyniki wyszukiwania:

pl
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Ratingi

mBank posiada ratingi, czyli ocenę wiarygodności i wypłacalności, czterech agencji ratingowych: Fitch Ratings, S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service i Capital Intelligence Ratings.

Zestawienie ratingów Polski, mBanku i Commerzbanku

Poniższe zestawienie pokazuje porównanie ratingów długoterminowych nadanych przez „agencje wielkiej trójki” dla mBanku, Commerzbanku i Polski według stanu na koniec 2017 roku.

Agencja ratingowa Polska mBank S.A. Commerzbank AG
Fitch Ratings A- (stab.) BBB (stab.) BBB+ (stab.)
S&P Global Ratings BBB+ (stab.) BBB+ (neg.) A- (neg.)
Moody’s Investors Service A2 (stab.) Baa1* (pos.) A2* (pos.)

* Długookresowy rating depozytów.

W nawiasach podana perspektywa ratingu: pos. – pozytywna, stab.– stabilna, neg.– negatywna.

Ratingi Fitch i S&P zostały nadane na zlecenie mBanku, czyli oparte są o szczegółowe informacje dostarczone agencjom i rozmowy analityków agencji z przedstawicielami mBanku. Ratingiem na zlecenie jest również ocena dla mBanku Hipotecznego i emitowanych przez niego listów zastawnych nadana przez agencję Fitch Ratings.

Rating mBanku i mBanku Hipotecznego przyznany przez agencję Fitch Ratings

W 2017 roku agencja Fitch Ratings nie dokonała zmian w ratingu i perspektywie ratingu mBanku i mBanku Hipotecznego. Ostatnia zmiana ratingu miała miejsce 7 marca 2016 roku, kiedy to agencja podwyższyła długoterminowy rating mBanku dla waluty zagranicznej z „BBB-” do „BBB” oraz krótkoterminowy rating dla waluty zagranicznej (short-term foreign currency IDR) z poziomu „F3” do „F2”. Perspektywa dla ratingu długoterminowego jest stabilna. W dniu 8 grudnia 2017 roku agencja Fitch potwierdziła wszystkie ratingi i perspektywę ratingu długoterminowego mBanku i mBanku Hipotecznego na dotychczasowych poziomach.

Fitch Ratings Oceny mBanku Oceny mBanku Hipotecznego
Rating długoterminowy podmiotu (Long-term IDR) BBB (perspektywa stabilna) BBB (perspektywa stabilna)
Rating krótkoterminowy (Short-term IDR) F2 F2
Viability rating bbb-
Rating wsparcia 2 2
Rating dla emisji długu niezabezpieczonego w ramach Programu Emisji Euroobligacji (EMTN) BBB
Ratingi hipotecznych listów zastawnych wyemitowanych przez mBank Hipoteczny A (perspektywa pozytywna)

Rating mBanku przyznany przez agencję S&P Global Ratings

W dniu 28 marca 2017 roku agencja ratingowa S&P Global Ratings podwyższyła rating długoterminowy mBanku z „BBB” do „BBB+” w następstwie podniesienia ratingu Commerzbanku AG z „BBB+” do „A-”. Perspektywa ratingu długoterminowego mBanku po jego podwyższeniu jest negatywna, podobnie jak perspektywa ratingu długoterminowego Commerzbanku. Wraz z podniesieniem ratingu mBanku rating obligacji wyemitowanych przez mFinance France w ramach Programu Emisji Euroobligacji (EMTN) został również podwyższony do poziomu „BBB+”.

S&P Global Ratings Oceny mBanku
Długookresowa ocena depozytów BBB+
(perspektywa negatywna)
Rating krótkoterminowy A-2
Ocena samodzielna (SACP) bbb-
Rating dla emisji długu niezabezpieczonego w ramach Programu Emisji Euroobligacji
(EMTN)
BBB+

Inne ratingi mBanku

Rating przyznany przez agencję Moody’s Investors Service

Oceny agencji Moody’s dla mBanku oparte są wyłącznie na publicznie dostępnych informacjach, a Bank nie bierze udziału w procesie ratingowym, posiadając status non-participating issuer.

W dniu 18 grudnia 2017 roku agencja Moody’s podwyższyła: długoterminowy rating depozytów mBanku z Baa2 do Baa1, długoterminową ocenę ryzyka kontrahenta (CRA) z Baa1(cr) do A3(cr), ocenę indywidualną – baseline credit assessment (BCA) z ba2 do ba1 oraz skorygowaną ocenę indywidualną – adjusted BCA z ba1 do baa3. Perspektywa ratingu długoterminowego została zmieniona ze stabilnej na pozytywną. Agencja uzasadniła zmianę ratingu głównie większą jasnością co do kształtu propozycji legislacyjnych dotyczących kredytów hipotecznych w walutach obcych i przekonaniem, że ewentualne przewalutowanie kredytów walutowych nie zachwieje pozycją kapitałową mBanku oraz że Bank będzie w stanie zarządzać kosztami związanymi z projektami ustaw dotyczących walutowych kredytów mieszkaniowych.

Moody’s Investors Service oceny mBanku
Długoterminowa ocena depozytów Baa1 (perspektywa pozytywna)
Rating krótkoterminowy Prime-2
Ocena ryzyka kontrahenta (CRA) A3 (cr)/P-2 (cr)
Ocena indywidualna (baseline credit assessment – BCA) ba1
Skorygowana ocena indywidualna (adjusted BCA) baa3

Rating przyznany przez agencję Capital Intelligence Ratings (CI Ratings)

Rating mBanku nadany przez CI Ratings oparty jest na publicznie dostępnych informacjach. W 2017 roku oceny mBanku nie uległy zmianie, a 6 czerwca 2017 roku zostały potwierdzone przez agencję.

Capital Intelligence Ratings oceny mBanku
Rating długoterminowy podmiotu BBB+ (perspektywa stabilna)
Rating krótkoterminowy A2
Rating siły finansowej (FSR) BBB
Rating wsparcia 2